Alzheimerin tautia sairastavat käyttävät vahvoja kipulääkkeitä pitkäaikaisesti liki yhtä usein kuin tautia sairastamattomat, ilmenee uudesta väitöstutkimuksesta.

Tutkimus antaa yleiskuvan kipulääkkeiden käytöstä: noin kolmasosa tutkituista henkilöistä käytti kipulääkkeitä puolen vuoden aikana. Parasetamoli oli käytetyin lääke sekä Alzheimerin tautia sairastavilla että heidän verrokkihenkilöillään. Kaikkiaan kipulääkkeiden käyttö yleistyi vuodesta 2005 vuoteen 2011.

Erityisesti opioidien käyttö yleistyi, kun taas tulehduskipulääkkeiden käyttö väheni.

Opioidien pitkäaikainen käyttö Alzheimerin tautia sairastavilla painottuu erityisesti laastarimuotoisiin kipulääkkeisiin. Noin kolmasosa opioidin käytön aloittaneista jatkoi käyttöä vähintään puoli vuotta.

– Opioidien pitkäaikaiseen käyttöön liittyy kuitenkin riskejä. Tulosten valossa pitkäaikainen kipu on yleistä ja lääkityksen säännöllinen arviointi tärkeää niin muistisairailla kuin muillakin iäkkäillä henkilöillä, väitöstutkija, proviisori Aleksi Hamina toteaa tiedotteessa.

Väitöstutkimuksesta kävi ilmi sekin, että Alzheimer-potilailla vahvan kipulääkkeen aloitus oli yhteydessä vähenevään psyykenlääkkeiden käyttöön.

Alzheimerin tautia sairastavilla kipu saattaa ilmentyä käytösoireina, joiden hoitoon käytetään usein erilaisia psyykenlääkkeitä. Väitöstutkimuksessa opioidin käytön aloittaneilla psykoosilääkkeiden ja rauhoittavien eli bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käyttö väheni.

Vastaavaa suuntausta ei havaittu opioidia aloittamattomilla. Masennuslääkkeiden käyttöön opioidin aloitus ei vaikuttanut.

– On mahdollista, että psykoosi- ja rauhoittavien lääkkeiden aleneva käyttötrendi johtui kivun tehokkaammasta hoidosta Alzheimerin tautia sairastavilla, mutta tulokset on syytä tarkistaa myöhemmissä tutkimuksissa.

Kipu on aiempien tutkimusten mukaan yleinen oire niin Alzheimerin tautia sairastavilla kuin muillakin iäkkäillä. Alzheimerin tautiin liittyvien kommunikaatio-ongelmien vuoksi kipu voi jäädä tunnistamatta ja hoitamatta. Haminan mukaan väitöstutkimuksen tulokset korostavatkin kivun säännöllisen arvioinnin tärkeyttä.

– Vastaavasti kipulääkityksen tuomat hyödyt ja haitat on tarpeen arvioida pian lääkityksen aloituksen jälkeen ja sekä myöhemmin säännöllisin väliajoin. Suomalaisissa Käypä hoito -suosituksissa ei tällä hetkellä käsitellä muistisairaiden kipua erikseen, vaikka sekä heidän kipunsa arviointi että hoito on erityisen vaativaa.

Opioidi-kipulääkkeiden käytön aloitukseen liittyi Alzheimerin tautia sairastavilla noin 30 prosenttia suurempi keuhkokuumeen riski verrattuna lääkettä käyttämättömiin.

– Opioidit saattavat vaikuttaa hengitysteiden puhdistumiseen esimerkiksi heikentämällä yskänrefleksiä ja lisäämällä väsymystilaa. Keuhkokuume on Alzheimerin tautia sairastavilla yleinen ja vakava infektio, mutta lääkkeiden vaikutusta sen riskitekijöinä on heillä tutkittu vielä vähän, Hamina kertoo.

Haminan väitöstutkimus tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa perjantaina 24. tammikuuta.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.