Pitkittynyt lantion alueen kipu on yleistä kohdunpoistoleikkauksen jälkeen. Lääketieteen lisensiaatti Satu Pokkisen väitöstutkimuksessa 26 prosenttia potilaista ilmoitti kokevansa kipua vielä kuusi kuukautta tähystysleikkauksella tai emättimen kautta tehtävän kohdunpoiston jälkeen.

Tupakointi osoittautui vahvimmaksi ennustekijäksi kivun pitkittymiselle. Vaikka suurimmalla osalla potilaista kipu oli lievää, kivun pitkittyminen heikensi elämänlaatua. Akuutin leikkauksen jälkeisen kivun voimakkuus vaihteli huomattavasti potilaiden kesken.

Nukutusaineen valinnalla ei ollut vaikutusta välittömään leikkauksen jälkeisen kivun voimakkuuteen, mutta kipu oli vähäisempää tähystystoimenpiteen jälkeen kuin emättimen kautta tehtävän kohdunpoiston jälkeen.

Huolimatta kivun hoidon ja leikkaustekniikoiden kehittymisestä leikkauksen jälkeisestä kivusta kärsii edelleen merkittävä osa leikkauspotilaista. Opioidit ovat yleisessä käytössä leikkauksen jälkeiseen kivun hoitoon, mutta niillä on useita ei-toivottuja, käyttöä rajoittavia sivuvaikutuksia. Huonosti hoidettu akuutti kipu aiheuttaa turhaa kärsimystä, pitkittää paranemista ja voi olla syynä kivun pitkittymiselle.

Perimä vaikuttaa kivun voimakkuuteen

Leikkauksen jälkeisen kivun syyt ovat moninaiset. Potilaan kokeman kivun voimakkuuteen vaikuttavat kudosvaurion lisäksi perimä ja psykososiaaliset tekijät.

– On myös esitetty, että nukutusaineisiin liittyvillä tekijöillä saattaisi olla merkitystä leikkauksen jälkeisen kivun voimakkuuteen, Pokkinen toteaa Tampereen yliopiston tiedotteessa.

Leikkauksen jälkeen kipu pitkittyy merkittävälle osalle potilaista. Aiempien tutkimusten mukaan jopa 60 prosenttia potilaista kärsii pitkittyneestä kivusta muun muassa raajan amputaation tai rintaonteloon kohdistuvan leikkauksen jälkeen. Kohdunpoistoleikkauksen jälkeisen pitkittyneen kivun esiintyvyydeksi on eri tutkimuksissa saatu 5–32 prosenttia.

– Iso osa tästä kivusta on hermoperäistä. Ehkäistäksemme kivun pitkittymistä, tulee meidän pyrkiä löytämään ennalta ne potilaat, joilla riski kivun pitkittymiseen on suurentunut. Kova akuutti kipu on yksi tunnetuista riskitekijöistä kivun pitkittymiselle. Koska yksilöllinen vaihtelu kivun voimakkuudessa on huomattavaa, tulee akuutti kipu hoitaa yksilöllisesti eri kivun hoidon keinoja yhdistellen.

Tähystysleikkaukset ovat lisääntyneet

Väitöstyön aineisto koostuu 242 potilaasta, joille tehtiin kohdunpoisto joko tähystystoimenpiteenä tai emättimen kautta hyvänlaatuisista syistä. Potilaat nukutettiin joko kaasulla tai suonensisäisellä nukutusaineella. Seuranta-aika välittömän leikkauksen jälkeisen kivun osalta oli 20 tuntia.

Potilaille lähetettiin kirjekysely kuusi kuukautta kohdunpoiston jälkeen. Kuudelletoista potilaalle tehtiin lisäksi kliininen tutkimus, kun aikaa leikkauksesta oli kulunut 10–44 kuukautta.

Suomessa tehdään vuosittain noin 6 700 hyvänlaatuisista syistä johtuvaa kohdunpoistoleikkausta.

Kohdunpoiston leikkaustekniikat ovat muuttuneet viime vuosina. Avoimet kohdunpoistoleikkaukset ovat vähentyneet merkittävästi ja tähystysleikkaukset lisääntyneet.

Pitkittyneen kivun esiintyvyydestä tähystysleikkauksella tehtävän kohdunpoiston jälkeen on ollut aiemmin vähän tietoa.