LL Satu Laaksosen tutkimuksessa kaikissa tutkituissa taudeissa potilaat kokivat kivun jalkaterissä sekä käsissä pahimmaksi polyneuropatian aiheuttamaksi oireeksi. Myös raajojen puutuminen ja pistely oli häiritsevä oire sekä munuaisten vajaatoiminnassa että talidomidilla hoitoa saaneilla myeloomaa sairastavilla potilailla.

Polyneuropatia on ääreishermoston sairaus, joka aiheuttaa laaja-alaisia, yleensä symmetrisiä vaurioita ääreishermostossa. Polyneuropatioihin johtavia syitä on monia, eri tekijät vahingoittavat erityyppisiä hermosyitä ja aiheuttavat siksi erilaisia oireita; puutumista, pistelyä, kipua, tunnottomuutta tai lihasheikkoutta. Myös tahdosta riippumaton eli autonominen hermosto voi vaurioitua polyneuropatiassa. Tällöin oireena on esimerkiksi verenpaineen vaihtelu ja sydämen rytmihäiriöriskin kasvu sykevaihtelun vähenemisen vuoksi.

LL Satu Laaksosen tutkimuksessa on keskitytty munuaisten vajaatoiminnan aiheuttaman polyneuropatian, myelooman (luuytimen syöpäsairauden) hoidossa käytettävän thalidomidin sekä perinnöllisen Fabryn taudin aiheuttaman polyneuropatian oireiden ja neurofysiologisten löydösten tutkimiseen.

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla tehokkaan dialyysihoidon todettiin parantavan tahdosta riippumattoman eli autonomisen hermoston toimintaa. Sydämen sykevaihtelu lisääntyi dialyysihoidon tehon parantuessa, jolloin vaarallisten rytmihäiriöiden riskin on aiemmissa tutkimuksissa todettu vähenevän. Polyneuropatian diagnosoimiseksi ovat neurofysiologisista testeistä herkimpiä F-aaltojen parametrit alaraajojen liikehermoista, värinätuntokynnys alaraajoista sekä suralishermon amplitudi.

Fabryn taudissa naisilla on oletettua enemmän ohutsäieneuropatian aiheuttamia oireita ja löydöksiä, ja polttava kipu raajoissa oli odotettua yleisempää. Tässä taudissa raajojen kylmätuntokynnys yhdessä ihokoepalasta värjättyjen ja laskettujen ohuiden tuntohermosäikeiden kanssa ovat hyviä testejä tunnistamaan ohuiden säikeiden polyneuropatian.

Talidomidin aiheuttama polyneuropatia vaurioittaa pääasiassa tuntohermosyitä, mutta totesimme myös liikehermoissa lievän vaurion. Potilaat kokivat kivun lisäksi raajojen tunnottomuuden pahimmaksi polyneuropatian aiheuttamaksi oireeksi.

Perjantaina 5. kesäkuuta 2009 tarkastetaan Turun yliopistossa lääketieteen lisensiaatti Satu Maria Laaksosen väitöskirja "Neurophysiologic diagnosis, clinical symptoms and neuropathologic findings in polyneuropathies" (Polyneuropatian neurofysiologinen diagnostiikka, kliiniset oireet sekä neuropatologiset löydökset). Virallisena vastaväittäjänä toimii professori Juhani Partanen Helsingin yliopistosta.