Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää markkinaoikeudelle Mehiläisen ja Pihlajalinnan välisen yrityskaupan kieltämistä.

KKV:n selvitysten mukaan yrityskauppa vähentäisi merkittävästi kilpailua terveyspalveluiden markkinoilla. Kaupan jälkeen markkinoille jäisi vain kaksi valtakunnallista terveyspalveluyritystä.

Suomen terveyspalvelumarkkinoita hallitsevat KKV:n mukaan kolme suurta valtakunnallista toimijaa: yrityskaupan osapuolet Mehiläinen-konserniin kuuluva Mehiläinen Yhtiöt ja Pihlajalinna-konserniin kuuluva Pihlajalinna sekä Terveystalo.

– Pihlajalinna on viime vuosina noussut merkittäväksi kilpailijaksi Mehiläiselle ja Terveystalolle. Pihlajalinna on ollut perinteisesti vahva toimija kunnille myytävissä palveluissa, mutta yritys on viime vuosina laajentunut erityisesti työterveys- ja lääkäripalveluissa, viranomainen taustoittaa.

Mehiläinen ja Pihlajalinna kilpailevat viraston mukaan keskenään lähes kaikilla yksityisen terveydenhuollon eri osa-alueilla ja myyvät palveluita laajasti niin yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille kuin julkisen sektorin asiakkaille.

– Yrityskauppa johtaisi todennäköisesti hintojen huomattavaan nousuun kaikilla näillä osa-alueilla asiakkaiden ja veronmaksajien vahingoksi.

Yrityskauppa vahvistaisi viraston tiedotteen mukaan entisestään terveysmarkkinoiden keskittymistä

– Terveyspalveluiden markkinat ovat keskittyneet viimeisen vuosikymmenen aikana poikkeuksellisen voimakkaasti. Kolme suurinta toimijaa, Mehiläinen, Pihlajalinna ja Terveystalo, ovat moninkertaistaneet yhteenlasketun markkinaosuutensa vuodesta 2014 lähtien. Keskittyminen on osaltaan seurausta siitä, että suuret toimijat ovat ostaneet markkinoilta pois suuren määrän pienempiä kilpailijoita.

Toteutuessaan yrityskauppa sinetöisi KKV:n mukaan kansallisen keskittymiskehityksen ja muuttaisi Suomen terveyspalveluiden markkinaa peruuttamattomasti.

– Yrityskaupan jälkeen kaksi yritystä – Mehiläinen ja Terveystalo – hallitsisivat merkittävää osaa terveyspalveluiden markkinoista ylivoimaisen markkina-asemansa turvin.

Mehiläinen aikoo perehtyä yksityiskohtaisesti KKV:n esitykseen ja päättää niin pian kuin se on käytännössä mahdollista, konsultoituaan Pihlajalinnaa, markkinaoikeusprosessin eteenpäin viemisestä ja hyväksymisajan mahdollisesta jatkamisesta.

– Pihlajalinnalle oli yllättävää, että KKV on päätynyt arvioimaan markkinoita ja Mehiläisen ehdottamaa laajaa toimenpidepakettia nyt esittämällään tavalla ja tekemään kieltoesityksen markkinaoikeudelle. Ennen yhdistymissopimuksen allekirjoitusta sekä me että Mehiläinen selvitimme kilpailuoikeudelliset näkökohdat ja KKV:n aiemmat yrityskauppapäätökset tarkkaan. Myös Pihlajalinnan hallitus on huolellisesti arvioinut näitä seikkoja ennen suositustaan ostotarjouksen hyväksymiselle, toteaa Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen yhtiön tiedotteessa.

Aaltosen mukaan Pihlajalinna on edelleen sitoutunut ostotarjoukseen yhdistymissopimuksen mukaisesti.

– Mutta valmistaudumme kaikkiin vaihtoehtoihin. Pihlajalinna on koko tarjouksen ajan jatkanut oman liiketoimintansa kehittämistä pitkäjänteisesti.

– Pidämme valitettavana, että KKV on päättänyt esittää markkinaoikeudelle yrityskaupan kieltämistä. Uskomme, että Mehiläisen tutkintaprosessin aikana tarjoamat sitoumukset olivat laajuudeltaan kattavia ja ottivat huomioon kaikki KKV:n esiin tuomat kilpailuhuolet. Perehdymme nyt yksityiskohtaisesti KKV:n esitykseen ja päätämme sen jälkeen, konsultoituamme Pihlajalinnaa, parhaasta tavasta edetä asiassa”, sanoo Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää tiedotteessa.

Pihlajalinnan osake oli liki 28 prosentin laskussa pian uutisen jälkeen.

Mehiläinen ja Pihlajalinna tiedottivat 5.11.2019 allekirjoittaneensa yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Mehiläinen sitoutui tekemään vapaaehtoisen Pihlajalinnan hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Pihlajalinnan liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti?

Kirjautumalla tästä saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.