Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) julkaisi tänään Suomen apteekkimarkkinoita koskevan selvityksensä, jonka pohjalta se esittää toimia lääkekustannusten alentamiseksi. Hyviä konsteja olisivat KKV:n mukaan muun muassa lääketaksan alentaminen ja apteekkiveron muuttaminen sekä luopuminen apteekkien sijainnin ja määrän rajoituksista.

KKV:n selvityksen taustamateriaalin yhteydessä julkaistu kaavio paljastaa, kuinka suuria apteekkarien tulot ovat muihin verrattuna.

– Apteekkarien keskimääräinen verotettava tulo 60-vuotiaana on noin 275 000 euroa, kun kaikkien korkeakoulutettujen keskimääräinen tulo on samassa iässä noin 70 000 euroa, kerrotaan kaavion yhteydessä.

KKV:n mukaan apteekkarien keskimääräiset bruttotulot ovat 60 vuoden iässä lähes kolminkertaiset verrattuna esimerkiksi lääkärien keskimääräisiin tuloihin.

KKV huomauttaa, että apteekkiliiketoimintaa saa harjoittaa vain pienehkö joukko apteekkiluvan saaneita ja että hinnat ovat säänneltyjä samalle tasolle kaikissa apteekeissa.

– Hinnat on mitoitettu siten, että myös pienet apteekit harvaan asutuilla seuduilla pärjäävät. Siksi monien apteekkarien tulot ovat verrattain korkeita. Toimintaa rahoittavat asiakkaat ja veronmaksajat.

Kovatuloisimmat apteekkarit ovat toimineet pääkaupunkiseudulla. Esimerkiksi Espoon Matinkylän apteekin apteekkarin Pirjo-Riitta Ahokkaan verotettavat tulot olivat viime vuonna yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Espoon keskustan apteekin apteekkarin Timo Pesosen ja Järvenpään 2. apteekin apteekkarin Klaus Holttisen tulot nousivat myös viime vuonna yli 900 000 euron.

Apteekkariliitto on korostanut, että apteekin tulos verotetaan vuosittain apteekkarin henkilökohtaisena tulona, koska apteekki on henkilöyritys ja apteekin yritysmuoto lääkelain säädöksien takia toiminimi.

– Apteekkarin ja osakeyhtiömuodossa toimivan yrittäjän tulot eivät ole vertailukelpoisia, koska osakeyhtiö ja Oy-yrittäjä verotetaan erikseen, mutta apteekki ja apteekkari yhdessä, Apteekkariliiton talous- ja hallintojohtaja Ilkka Harjula kertoi.

Moni apteekkari on perustanut myös osakeyhtiön, joka toimii samassa liiketilassa apteekin kanssa ja myy muun muassa kosmetiikkaa, terveydenhoitotuotteita ja ravintolisiä. KKV:n mukaan apteekkarien erillisyhtiöiden toiminta on erittäin kannattavaa.

– Apteekit toimivat noin 2,5 miljardin euron kasvavalla markkinalla, jota säännellään vahvasti. Lääketurvallisuus asettaa omat rajoitteensa sille, kuinka lääkkeiden myynti voidaan järjestää. Siitä huolimatta asiakkaat ja yhteiskunta voisivat ostaa lääkkeensä turvallisesti ja todennäköisesti nykyistä edullisemmin ja helpommin, jos apteekkisääntelyä muutettaisiin, kerrottiin KKV:n tiedotteessa.

Tänään julkaistun selvitystyön pohjalta syntyi lista ehdotuksia, joilla on KKV:n mukaan mahdollista pienentää asiakkaiden ja yhteiskunnan lääkekustannuksia sekä parantaa lääkkeiden saatavuutta.

Tällaisia keinoja on KKV:n ehdotusten joukossa:

  1. Alennetaan lääketaksaa ja muutetaan apteekkiveron määräytymistä. Ulotetaan apteekkivero apteekin tiloissa tapahtuvaan kokonaismyyntiin siten, että veronmääräytymisessä huomioidaan sekä apteekin että apteekkien tiloissa toimivien erillisyhtiöiden myynti.
  2. Helpotetaan alalle tuloa muuttamalla apteekkilupa viranomaisen tarveharkintaisesta tarkastelusta vähimmäiskriteerien tarkistamiseen liittyväksi prosessiksi.
  3. Luovutaan apteekkien sijainnin ja määrän rajoittamisesta.
  4. Sallitaan myös vain verkossa toimivat apteekit ja otetaan käyttöön uusi lääkkeiden verkkomyyntilupa, joka ei edellytä kivijalka-apteekkiin sidottua apteekkilupaa.
  5. Puretaan proviisoriomistusrajoite, yhtiömuotorajoitteet ja horisontaalisen omistuksen rajoitteet, jos voidaan varmistaa, että pääosa syntyvistä tehokkuushyödyistä siirtyy kuluttajille ja veronmaksajille.
  6. Kannustetaan apteekkien välistä hintakilpailua asettamalla itsehoitolääkkeille hintakatto, jonka puitteissa apteekit voivat kilpailla alentamalla omia katteitaan. Mahdollistetaan myös kilpailu reseptilääkkeiden toimitusmaksuilla.
  7. Vapautetaan joidenkin yleisimmin käytettyjen ja riittävän turvalliseksi todettujen itsehoitolääkkeiden myyntikanavia sekä hinnoittelua.