Ruotsissa potilaiden valinnanvapaus on synnyttänyt runsaasti uusia yksityisiä palveluntuottajia ja lisännyt lääkärikäyntejä merkittävästi kymmenen vuoden aikana, kertoo Hankenin tuore raportti naapurimaan kokemuksista. Sen on rahoittanut Sitra.

Laajat valinnanmahdollisuudet ja nopeampi hoitoonpääsy on toteutunut lähinnä tiheään asutuilla alueilla, joiden asukkaat myös ovat verrattain nuoria ja hyvinvoivia.

Viitteitä on siitä, että paljon hoitoa tarvitsevien asema on valinnanvapauden myötä heikentynyt. Tähän vaikuttaa se, että hoitosuhteet ovat katkonaisia. Koordinointi eri palveluntuottajien välillä ei toimi. na