Kaksivalenttisen ihmisen papilloomavirus (HPV) -rokotteen saajilla sekä vasta-aineiden neutralointi- että sitoutumiskyky olivat merkittävästi paremmat kuin nelivalenttisen rokotteen saajilla, ilmenee Tampereen yliopiston tutkimuksista.

Kahdessa uudessa tieteellisessä julkaisussa vertailtiin kansallisissa rokoteohjelmissa mukana olevien HPV -rokotteiden veren seerumiin tuottamien vasta-aineiden säilymistä ja laajakirjoisuutta.

Yli 3000 suomalaista 16—17-vuotiasta tyttöä sai kaksivalenttisen tai nelivalenttisen HPV-rokotteen vuosina 2002 ja 2004 alkaneissa tutkimuksissa. Tutkittavat antoivat aikanaan suostumuksensa Äitiysneuvolaseerumikokoelmaan (Finnish Maternity Cohort) kertyvien seeruminäytteidensä käyttämiseen HPV-vasta-aineiden pitkäaikaisseurantaan.

Vasta-aineita mitattiin 16:tta HPV-tyyppiä vastaan.

Viruksen kohdesoluun pääsyä estäviä, neutraloivia vasta-aineita mitattiin kahdeksaa HPV-tyyppiä vastaan.

Kaksivalenttisen rokotteen saajilla sekä HPV16/18/31/33/45/52/58-vasta-aineiden neutralointi- että sitoutumiskyky olivat merkittävästi paremmat kuin nelivalenttisen rokotteen saajilla.

Vain kaksivalenttisen rokotteen teho pitkittynyttä HPV16/31/33/ 52/58-infektiota vastaan korreloi merkitsevästi neutraloivien HPV16/31/33/52/58-vasta-aineiden esiintymiseen ja tasoon.

Ihmisen papilloomavirusrokotteet suojaavat muiltakin HPV-tyyppien aiheuttamilta syöviltä kuin niiltä, joita rokotteisiin sisällytetyt tyypit aiheuttavat.

— Nämä tutkijalähtöiset tutkimukset auttavat ymmärtämään, miksi HPV-rokotteet näyttävät tarjoavan suojaa useampia HPV:n aiheuttamia syöpiä vastaan kuin mitä voisi odottaa rokotteeseen sisällytettyjen HPV-tyyppien perusteella, toteaa dosentti Matti Lehtinen tiedotteessa. Hän oli mukana molemmissa tutkimuksissa.

Sekä kaksivalenttiset että nelivalenttiset rokotteet tuottivat ainakin 12 vuoden ajan säilyviä vasta-aineita rokotetyyppejä HPV16/18 ja HPV6/11/16/18 vastaan.

—Tutkimukset myös osoittavat, että HPV-rokotteiden aikaansaamat vasta-aineet ja niiden tarjoama suoja ovat todettavissa useita vuosia rokotuksen jälkeen, Lehtinen kertoo.