Iäkkäät ihmiset muokkaavat kävelyään tietoisesti tai tiedostamatta toimintakyvyn heiketessä. Tuoreen tutkimuksen mukaan iäkkäät henkilöt, jotka kokevat ulkona liikkumiseen houkuttelevia ympäristötekijöitä jatkavat pitkien matkojen kävelyä alentuneesta toimintakyvystä huolimatta.

Pidempien matkojen käveleminen on heille mahdollista tauottamalla kävelyä, kävelemällä hitaammin tai käyttämällä apuvälineitä, kertoo Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehty tutkimus.

Tutkimukseen osallistui 848 Jyväskylän ja Muuramen alueella itsenäisesti asuvaa 75–90-vuotiasta henkilöä.

Iäkkäät muokkaavat kävelyään myös haitallisella tavalla. Haitallisia kävelyn muokkauskeinoja ovat pidempien kävelymatkojen vähentäminen tai jopa kokonaan lopettaminen.

– Ne johtavat pikkuhiljaa elinpiirin pienenemiseen, tohtorikoulutettava Heidi Leppä sanoo.

Toimintakyvyn, kuten jalkojen kunnon, tiedetään vaikuttavan erilaisten kävelyn muokkaamiskeinojen käyttöön, mutta silti osa iäkkäistä ihmisistä jatkaa pidempien matkojen kävelyä, vaikka heidän toimintakykynsä on heikko. Toisaalta osa iäkkäistä ihmisistä vähentää tai lopettaa pidempien matkojen kävelyn, vaikka heidän toimintakykynsä sen vielä sallisi.

– Tästä heräsi kysymys, voisiko iäkkäiden ihmisten elinympäristöllä tai pihapiirillä olla myös merkitystä heidän kävelyn muokkaamiskeinojen käyttöönsä, Leppä sanoo.

Erityisesti rakennettuun ympäristöön liittyvät ulkona liikkumisen houkuttelevat ympäristötekijät, kuten jalkakäytävät ilman jyrkkiä nousuja, palveluiden läheisyys ja turvalliset tienylitykset kannustivat useimmiten kävelyn jatkamiseen.

Yhteyksiä löytyi myös koettujen ympäristön esteiden ja kävelyn muokkauskeinojen väliltä, mutta heikko fyysinen kunto ja terveydentila selittivät suurimman osan näistä yhteyksistä.

– Tämä tulos vahvisti, että kävelyn muokkaamiskeinojen käyttö riippuu sekä yksilön toimintakyvystä että ympäristön antamista mahdollisuuksista, Leppä toteaa.

Tutkimus toteutettiin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa Gerontologian tutkimuskeskuksessa (GEREC). Tutkimusta rahoittivat opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Akatemia ja Euroopan tiedeneuvosto.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla täällä saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.