Kuntien on yhä vaikeampaa saada työvoimaa, kertoo työeläkevakuuttaja Kevan teettämä Kuntapäättäjäbarometri.

Noin kaksi kolmesta (65 prosenttia) barometriin vastanneesta kuntapäättäjästä kertoi, että avoimiin vakansseihin on kunnassa ollut liian vähän hakijoita. Vastaajista 28 prosenttia näki hakijoita olleen riittävästi ja 7 prosenttia ei osannut sanoa.

Vuosi sitten vastaavassa kyselyssä 42 prosenttia kuntapäättäjistä ilmoitti, ettei hakijoita ole ollut riittävästi.

Kuntapäättäjäbarometri tehtiin lokakuussa uusille kunnanvaltuutetuille. Siihen vastasi 1 078 kunnanvaltuutettua.

”Osaajapula on syventynyt merkittävästi joka puolella Suomea. Erityisen pahasti työvoimapula näyttää haastavan suuria kaupunkeja, sillä yli sadantuhannen asukkaan kaupunkia edustavista vastaajista jopa 76 prosenttia näki, että hakijoita avoimiin tehtäviin ei ole ollut riittävästi”, sanoo Kevan toimitusjohtaja Jaakko Kiander tiedotteessa.

Kajanderin mukaan myös erot maakuntien välillä ovat huomattavia. Pohjanmaalla 83 prosenttia ja Uudellamaalla sekä Varsinais-Suomessa jopa noin 70 prosenttia vastaajista kertoi hakijapulasta, kun taas Etelä-Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla luvut olivat 56 ja 57 prosenttia.

Ammattiryhmistä erityisen hankala tilanne on sosiaali- ja terveysalalla, jossa vakansseja jää täyttämättä esimerkiksi hoitajien, lääkäreiden ja sosiaalityöntekijöiden tehtävissä.

Myös opetus- ja varhaiskasvatusalan ammattilaisille olisi runsaasti kysyntää Suomen kunnissa, Kiander toteaa.

Hyvät julkiset palvelut kiinnostavat

Kuntapäättäjiltä kysyttiin myös, onko kunnassa tehty erityistoimia työntekijöiden houkuttelemiseksi. Joka kolmas vastaaja ei osannut sanoa tai ei ollut tietoinen tällaisista toimenpiteistä. Moni tiesi kunnan panostaneen kampanjointiin ja kunnan maineen rakentamiseen työvoimaa houkutellakseen.

Noin joka viides kysymykseen vastannut tiesi, että kunnassa maksetaan naapurikuntaa parempaa palkkaa tietyille ammattiryhmille tai käytössä on rekrytointilisiä.

Vastaajat saivat myös valita listalta asioita, joiden he uskovat vaikuttavan kunnan houkuttelevuuteen työnantajana. Kunnan tarjoamien hyvien julkisten palveluiden, kuten koulujen päiväkotien ja kirjastojen, nähdään olevan merkittävä houkuttelutekijä kilpailussa työntekijöistä – 73 prosenttia vastaajista valitsi tämän vaihtoehdon.

Vastaajista 70 prosenttia uskoo työhyvinvointiin tehtävien panostusten helpottavan osaajien rekrytointia ja 68 prosenttia näkee kunnan työnantajamaineella olevan vaikutusta houkuttelevuuteen.

Alan palkkatasoa korkeamman palkan maksaminen on yleisempää suuremmissa kaupungeissa pienempiin kuntiin verrattuna.