Julkisen alan työeläkevakuuttaja Keva ja Työterveyslaitos ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tavoitteena on työkyvyn vahvistaminen, työurien pidentäminen ja työkyvyttömyyskustannusten vähentäminen julkisella alalla. Sopimuksella tiivistetään tähänastista yhteistyötä ja saadaan selkeitä synergiaetuja Työterveyslaitoksen tutkimustoiminnasta ja Kevan suorista kanavista julkisen alan työnantajiin.

– Molemmat tahot toimivat samojen tavoitteiden ympärillä, ja on siten luonnollista vahvistaa yhteistyötämme, Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen ja Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula toteavat tiedotteessa.

Yhteisillä toimilla pyritään myös muun muassa työterveyshuollon vaikuttavuuden ja työterveysalan koulutuksen kehittämiseen.

Mielenterveyssyistä johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet ovat viimeisen kolmen vuoden aikana lisääntyneet kaikissa ikäryhmissä. Julkisella sektorilla kaikkein nopeinta kasvu on ollut 40–49-vuotiailla.

– Työn murros ja henkinen kuormitus yhdistettynä kasvaviin osaamis- ja tuottavuusvaatimuksiin haastavat voimakkaasti julkisella sektorilla toimivia asiakkaitamme esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla ja opetusalalla. Kumppanuuksilla vahvistamme kykyämme palvella asiakkaitamme entistä paremmin ja tehokkaammin, Kietäväinen sanoo.

– Sopimus avaa Työterveyslaitokselle uuden väylän vaikuttaa kuntien, seurakuntien ja valtion työpaikkoihin korkeatasoisen tutkimuksen pohjalta, sanoo Koivula.

Käytännössä sopimus tarkoittaa vahvistuvaa yhteistyötä tutkimus- ja kehityshankkeissa, palveluiden tuottamisessa ja viestinnässä. Uusin tutkimustieto saadaan aiempaa tehokkaammin työelämän käyttöön.

Tänä syksynä yhteistyö konkretisoituu muun muassa sairauspoissaolojen kustannuksia käsitelleessä seminaarissa ja Onnistu yhdessä: Työhyvinvointi, johtaminen ja asiakasosallisuus sote-muutoksessa” -hankkeessa.