Keuhkosyöpä on maailman yleisin syöpä. Ja yksi pelätyimmistä. Marraskuu puolestaan mielletään yleisesti kurjaksi vuodenajaksi, ja siksi se lienee valikoitunut myös keuhkosyövän nimikkokuukaudeksi.

Keuhkosyövän pelko ei synny aiheetta. Usein keuhkosyöpä löydetään myöhään. Potilaat viivyttelevät hoitoon hakeutumista, mutta diagnoosia viivyttää myös taudin oireettomuus tai vähäoireisuus. Tyypilliset oireet, kuten yskä, hengenahdistus tai rintakipu, voivat suunnata tutkimuksia muihin tauteihin, ja niinpä terveydenhuollossa kuluu kaikkien kallisarvoista aikaa – ei pelkästään potilaan.

Suomen Syöpäpotilaat ry:n kyselyyn vastanneista keuhkosyöpäpotilaista 58 prosentilla keuhkosyöpää ei osattu aluksi epäillä. Potilaista 56 prosentilla oireita pidettiin ensin muuna sairautena. Keuhkosyöpäpotilaat kohtaavat myös asenteellisuutta. Tautia pidetään herkästi itse­aiheutettuna, ja isoksi osaksi se sitä onkin. Käypä hoito -suosituksen mukaan tupakointi aiheuttaa noin 90 prosenttia kaikista keuhkosyövistä. Siitä huolimatta sairastunut ansaitsee tasa-arvoista kohtelua ja oikea-aikaista hoitoa muihin potilasryhmiin nähden.

Hoitotuloksiin, joissa keuhkosyövässä on vielä paljon parannettavaa, voidaan vaikuttaa ennen kaikkea varhaisella toteamisella ja aikaisessa vaiheessa aloitetulla hoidolla. Euroopan komissio onkin ottanut syövän painopistealueeksi terveyden alalla. EU:n strategiassa syövän torjunnassa painottuvat ennaltaehkäisy ja varhainen diagnosointi.

Suomessa on panostettu voimakkaasti tupakoinnin vastaiseen työhön. THL:n mukaan nuorten tupakointi onkin laskussa, mutta aikuisväestön keskuudessa väheneminen on pysähtynyt. Pitäisi siis lisätä myös hoitoon hakeutumisen tietoisuutta.

Olisiko Suomessa mahdollista aloittaa seulonta pitkään tupakoinneilla? Tiedetään, että naisten yleisin syöpä, rintasyöpä löytyy seulonnalla yleensä varhain. Seulontaan kutsutuilla yli 50-vuotiailla naisilla rintasyöpäkuolemien määrä on noin 22 prosenttia pienempi kuin niillä, joita ei kutsuta seulontaan (stm.fi).

Mediuutisten keuhkösyöpäaiheisessa webinaarissa keskiviikkona onkologian professori Antti Jekunen totesi, että keuhkosyövästä voi parantua. Se on hyvä uutinen. Jekunen painotti myös, että keuhkosyövän seulonnat tulisi aloittaa, ensin pilottina. Haasteena on oikean kohderyhmän tavoittaminen. Sen ratkaisussa auttaa, jos potilaan tupakointihistoria kysytään aina ja merkitään oikein, askivuosina potilastietojärjestelmään.