Voimaa ja kestävyyttä voi harjoitella yhtä aikaa, mutta kohtuudella, osoittavat jyväskyläläistutkimukset.

- Kuntoilijan harjoitellessa sekä lihasvoimaa että kestävyyttä kohtuullisella harjoitusmäärällä, esimerkiksi 1-2 kertaa voimaa viikossa ja 1-2 kertaa kestävyyttä viikossa, molempia ominaisuuksia voidaan kehittää lähes ongelmitta niin nuorilla aikuisilla kuin ikääntyneilläkin, summaa professori Keijo Häkkinen.

Häkkinen kollegoineen esitteli tutkimustuloksiaan kansainvälisessä voimaharjoitteluun keskittyvässä kongressissa marraskuun vaihteessa Colorado Springsissä.

Harjoittelu parantaa sydämen, hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä hermo-lihasjärjestelmän suorituskykyä. Sillä on positiivisia vaikutuksia myös kehon koostumukseen ja toimintakykyyn.

- Jos yhdistetyn kestävyys- ja voimaharjoittelun harjoitusmäärää kasvatetaan liian suureksi ja molempia ominaisuuksia yritetään harjoitella yhtä aikaa hyvin pitkän harjoitusjakson ajan, törmätään usein ongelmiin, Häkkinen varoittaa.

Vaikka kestävyysominaisuutta voidaan tällöin yleensä vielä kehittää jossakin määrin, lihasvoiman ja erityisesti nopeusvoiman kehitys alkaa taantua tai saattaa jopa kääntyä laskuun. Tämä johtuu voima- ja kestävyysharjoittelun toisistaan poikkeavista spesifisistä adaptaatiomekanismeista elimistössä neuromuskulaarisella, hormonaalisella ja molekulaarisella tasolla.

Harjoittelun jaksottaminen on tärkeää

Häkkisen mukaan avainasemassa on kestävyys- ja voimaharjoittelun jaksoittaminen.

- Esimerkiksi kestävyysurheilijan, jonka tarvitsisi kehittää kestävyyden ohella myös jossakin määrin lihasvoimaa ja erityisesti nopeusvoimaa, tulee jaksottaa harjoittelunsa optimaalisesti.

Kestävyysharjoittelun osuutta tulee hiukan vähentää esimerkiksi 4-8 viikon ajaksi, jolloin tehostetulla voima- ja/tai nopeusvoimaharjoittelulla halutaan kehittää hermo-lihasjärjestelmän suorituskykyä, Häkkinen suosittaa.

Tällaisella oikeaan harjoitusvaiheeseen ajoitettavalla harjoittelujaksolla kestävyysurheilijan kestävyyssuorituskyky ei ehdi vielä laskea, mutta tällöin pystytään kehittämään sekä nopeusvoima- ja nopeusominaisuuksia että kestävyyssuorituksen taloudellisuutta.