Liikuntainfran tutkijana tunnettu emeritusprofessori Kimmo Suomi ja tutkimusassistentti Pirjo Keronen ovat tehneet ison työn keräämällä tutkimuskatsaukseensa aiemmin suomeksi julkaisematonta tietoa tuulivoiman terveysvaikutuksista.

Selvitykseen on valittu selvästi rajattu näkökulma.

– Katsaus keskittyy tutkimuksiin, joissa osoitetaan tuulivoiman infraäänien haitallisuus terveydelle, selvittäjät kirjoittavat katsauksen esipuheessa.

Kyseessä ei siis ole tuulivoiman terveysvaikutuksista tehdyn kaiken tutkimuksen meta-analyysi, vaan vahvasti valikoitu lähes 300 eritasoisen tutkimuksen otos. Kirjoittajat perustelevat näkökulmaansa eräänlaisena vastavetona.

– Tuulivoiman infraäänen haitallisuus ihmisten terveydelle on otettu katsauksen kohteeksi, koska Suomessa julkaistuissa tutkimuksissa kerrotaan liian yksipuolisesti tuulivoiman haitattomuudesta.

Suomi ja Keronen kaipaavat Suomeen erityistä tuulivoiman tutkimusohjelmaa sekä haittojen seurantaa.

– Suomessa ei ole mitään muuta näin suurta suunniteltujen infrahankkeiden kokonaisuutta, josta ei ole tehty eikä ole tekeillä ilmiön mahdollisimman kokonaisvaltaista, systemaattista tutkimusta. Tuulivoiman käytännön suunnittelu ja rakentaminen Suomessa juoksee alan tutkimuksen edellä, emeritusprofessori Suomi sanoo tiedotteessa.

Katsauksessa arvioidaan myös maan hallitusten ilmastopoliittisten tavoitteiden vaikutusta strategisen tutkimuksen rahoitukseen ja tuulivoimatutkimuksen sisältöön.

Altistuskokeessa ei voitu osoittaa tuulivoimaloiden infraäänellä olevan suoria elimistövaikutuksia.

Katsauksen tekijät toteavat tuulivoiman infraäänten mahdollisiksi terveyshaitoiksi muun muassa kuulo- ja tasapaino-ongelmat, huimauksen ja tinnituksen, vastustuskyvyn heikkenemisen, sydämen ja verisuonten kollageenimuutokset, unihäiriöt sekä keskittymishäiriöt.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan oleskelun häiriintymisen ja unihäiriöiden lisäksi muiden terveyshaittojen yhteydestä tuulivoimameluun ei ole näyttöä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Valtioneuvosto on THL:n mukaan teettänyt tutkimuksen tuulivoimaloiden infraäänen mahdollista haitallisista vaikutuksista ihmisten terveyteen vuosina 2018–2020.

Tutkimuksessa selvisi, että tuulivoimalat muuttivat asuntojen ääniympäristöä kaupunkimaiseen suuntaan, mutta kuuntelukokeissa infraääni ei vaikuttanut tuulivoimaloiden äänen häiritsevyyteen eivätkä tuulivoimalan äänistä häiriintyneet tai heidän kehonsa havainneet infraääniä.

Tahdosta riippumattoman hermoston stressiä ilmentävissä vasteissa ei nähty eroa sen suhteen, oliko esitetyssä ääninäytteessä infraääntä vai ei, tai annettiinko väittämä, että infraääntä oli läsnä. Altistuskokeessa ei voitu osoittaa tuulivoimaloiden infraäänellä olevan suoria elimistövaikutuksia.

Ingressiä on muokattu 26.2.21 klo 10.

LUE MYÖS: