Mediuutiset nosti 17.5.2021 esiin lääkärien kokemia ongelmia Kanta-palveluissa olevien tietojen löydettävyydessä.

Kannan tiedot ovat nopeasti saatavissa ammattilaisen käyttöön. Haasteena on, että nykyisellään ammattilaisen on mahdollista löytää potilastietojärjestelmästä vaivattomasti oman organisaationsa tiedot, mutta järjestelmät on pääosin toteutettu niin, ettei niistä ole mahdollista nähdä samalla tavalla Kanta-palveluista haettuja tietoja.

Potilastietojärjestelmiä olisikin tärkeää kehittää niin, että esimerkiksi lääkäri voi hyödyntää Kanta-tietoja sujuvasti. Jo nyt on olemassa käyttöliittymiä, joissa käyttäjä saa kaikki hakemansa keskeiset tiedot yhdelle näkymälle.

On tärkeää, että terveydenhuollossa tiedot kirjataan oikein ja viivytyksettä.

Potilastietojärjestelmiä on mahdollista kehittää myös niin, että ne hyödyntävät Kannan muodostamia yhteenvetoja. Yhteenvedot tarjoavat ammattilaiselle nopean ja silmäiltävän näkymän potilaan keskeisiin terveystietoihin, kuten laboratoriotutkimuksiin ja diagnooseihin. Esimerkiksi diabetesdiagnoosin kautta lääkäri pääsee siirtymään tähän liittyviin käyntiteksteihin.

Terveydenhuollon organisaatiot eivät ole vielä ole ottaneet näitä Kannan yhteenvetoja käyttöön.

Ammattilaisen työtä on mahdollista helpottaa myös potilastietojärjestelmään toteutettavalla ennakkohaulla, jolloin järjestelmä hakee Kannasta potilaan tiedot valmiiksi ammattilaisen käytettäväksi.

Jotta Kannassa olevat tiedot ovat ajantasaisia, on tärkeää, että terveydenhuollossa tiedot kirjataan oikein ja viivytyksettä. Jo nykyinen lainsäädäntö edellyttää tätä. Tiedot ovat Kanta-palveluista hyödynnettävissä välittömästi, kun ne on sinne tallennettu.

On ilmeistä, että sote-palveluita tuottavat tahot ovat ottamassa Kanta-palvelut entistä vahvemmin käyttöönsä. Potilastiedon arkistosta tehtyjen hakujen määrä on voimakkaassa kasvussa. Toisen organisaation rekisteristä tehdyt haut ovat seitsenkertaistuneet viidessä vuodessa, ja hakuja tehdään kuukausittain lähes kolme miljoonaa.

Kanta-palvelut on koko Suomen yhteinen ja kansainvälisestikin ainutlaatuinen järjestelmä. Haluamme kehitystyössä hyödyntää vahvasti käyttäjien kokemuksia, ja palaute sote-ammattilaisilta on meille arvokasta.

Yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten ja järjestelmäkehittäjien kanssa voimme kehittää Kanta-tiedon käytettävyyttä niin, että tiedot palvelevat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia nykyistä paremmin.

Pirjo Vuorikallas

Päätuote­omistaja, Kanta-palvelut, Kela

Riitta Konttinen

Johtava asiantuntija, THL