Matkustusrajoituksia on tarkennettava välittömästi, vaatii eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi. Kansanedustaja Lohi vaatii hallituksen matkustuslinjauksiin selkeyttä.

Valtioneuvosto on linjannut rajoituksista, jotka koskevat yli kolmeksi vuorokaudeksi Suomeen tulevia. Kyse on toisesta koronatestistä ja karanteenista.

Valtioneuvosto on todennut, että Suomeen saapuvat voidaan tartuntatautilain mukaisesti määrätä karanteeniin ja että karanteenin voisi päättää aikaisintaan 72 tuntia maahantulosta tehtävän toisen testin negatiivisella tuloksella.

Lohi huomauttaa, että sosiaali- ja terveysministeriö on julkisissa lausunnoissaan antanut ymmärtää, että kaikki yli 72 tuntia Suomessa oleskelevat niin sanotuista ”riskimaista saapuvat” joutuisivat automaattisesti karanteeniin, josta voisi vapautua ainoastaan toisella negatiivisella koronatestillä.

Edellä mainittu ilmaisu on Lohen mukaan epäselvä, ja sitä on tulkittu ja ymmärretty siten, että karanteeni koskee kaikkia, jotka viipyvät Suomessa yli 72 tuntia, jos lähtömaan epidemian esiintymisluku ylittää hallituksen linjaaman rajan, eli 25 sataatuhatta asukasta kohden.

Lohi painottaa, että epäselvä viestintä on jo nyt aiheuttanut merkittävää vahinkoa matkailualalle.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) on aiemmin todennut julkisuuteen, että tulkinnasta on tarvetta käydä vielä keskustelua. Lintilä totesi Ylen Aamussa perjantaina, että mitään pakkokaranteenia ei olisi.

– Matkailusta vastaava elinkeinoministeri Lintilä on viestinyt oikeaa lain mukaista linjausta, mutta epäselvyys on edelleen jäänyt, Lohi toteaa tiedotteessa.

Lohi muistuttaa, että tartuntatautilaki ei anna ministeriölle tai valtioneuvostolle oikeutta karanteenipäätöksiin tai edes sellaisten ohjeistamiseen. Lain mukaan päätös karanteeniin asettamisesta tulee tehdä yksilöllisesti ja oikeus päätökseen on virkasuhteisella kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalla lääkärillä.

Laki asettaa myös tiukat edellytykset karanteenipäätökselle.

Lohi vaatii, että valtioneuvoston ja sosiaali- ja terveysministeriön tulee välittömästi selkeyttää linjaustaan voimassa olevan lain mukaiseksi ja tiedottaa asiasta julkisuteen.

– Perustuslainkin mukaan kaikessa julkisessa toiminnassa on tarkoin noudatettava lakia. Erityisesti kriisin keskellä korostuu viranomaisten tarkka lain noudattaminen, Lohi painottaa.

Lohi on muutoinkin huolissaan koronaepidemian hallintatoimista. Hänen mukaansa ihmisten kokonaisvaltainen hyvinvointi on jäänyt liian vähälle huomiolle. Siihen kuuluu terveyden lisäksi oleellisena osana myös työstä saatava taloudellinen toimeentulo.

– Myös matkustusrajoituksissa on haettava sellaiset toimintatavat, jotka suojaavat virukselta, mutta vaurioittavat samalla mahdollisimman vähän matkailuelinkeinoa. Nyt näin ei ole.

Lohen mukaan rajoitustoimien on aina perustuttava parhaaseen tieteelliseen tietoon ja sen perusteella tehtyihin riskiarvioihin.

– Jos osoittautuu, että muun muassa matkailua kohtalokkaalla tavalla vaurioittava toisen testin vaatimus tai sen ajankohta eivät ole viruksen torjunnan kannalta perusteltuja, tulee hallituksen luopua toisesta testistä tai sallia testin tekeminen joustavasti maahan tultaessa lentokentällä.

Aiemmin Matkailu- ja ravintola-alan yrittäjien työmarkkinajärjestö MaRa on vaatinut, että lähtömaassa tehdyn negatiivisen koronatestin tulisi riittää.