Keskussairaaloiden toimintaan vaikuttanutta keskittämisasetusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että eri leikkauksille ja toimenpiteille säädetyissä lukumäärissä olisikin mahdollista joustaa.

Muutokset koskisivat lonkan ja polven tekonivelleikkauksia, selkäkirurgiaa sekä rinta- ja paksusuolisyöpäleikkauksia.

Leikkauslukumäärissä olisi mahdollista joustaa, jos erityisvastuualue katsoo välttämättömäksi turvata palvelujen kiireellinen saanti alueellaan päivystyspisteiden välisten etäisyyksien ja väestön palvelutarpeen vuoksi. Joustot olisivat mahdollista asetuksessa säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Asetuksen mukaan leikkauslukumäärissä voidaan joustaa, jos sairaalassa on erikoisalan ympärivuorokautinen päivystys. Sairaalan tulee myös varmistaa toiminnan laatu, potilasturvallisuus, osaaminen ja hoidon kokonaisuus yhteistyössä yliopistosairaalaa ylläpitävän sairaanhoitopiirin kanssa.

Asiasta pitäisi lisäksi sopia terveydenhuoltolain mukaisesti erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa.

Muutosehdotukset on otettu positiivisesti vastaan ainakin Etelä-Savossa. Kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen Essotesta arvioi muutosten vahvistavan Mikkelin keskussairaalan asemaa.

– Leikkausten toimenpidemääriin on tulossa joustoa juuri näissä leikkauksissa, joihin olemme keskittyneet. Satunnaiset vuosittaiset vaihtelut leikkausmäärissä eivät siis jatkossa vaikuttaisi keskussairaalamme leikkaustoiminnan jatkuvuuteen, Kortelainen summaa tiedotteessa.

Viime vuonna Mikkelin keskussairaala pääsi rintasyöpäkirurgiassa yli 140 leikkauksen rajan ja paksusuolikirurgiassa toteutui reilusti yli 100 leikkausta, kun raja on 70 leikkausta per vuosi.

Tekonivelleikkausten haarukka on sairaalalla 540-550 leikkausta, kun raja on 600 leikkausta. Selkäkirurgiassa jäädään 140 leikkauksella hienosti rajan eli 150 leikkauksen alle.

Mikkelin keskussairaalassa on ympärivuorokautinen jaettu kirurgian takapäivystys, jolla mahdollisiin leikkausten jälkeisiin komplikaatioihin voidaan puuttua.

Asetus keskittäisi edelleen vaativat ja harvoin tarvittavat leikkaukset tai toimenpiteet keskitettäisiin alueellisesti viiteen yliopistolliseen sairaalaan. Kyse olisi leikkauksista ja toimenpiteistä, joita tehdään alle 200 kappaletta koko Suomessa vuosittain.

Perusteluina keskittämiselle on, että suuressa yksikössä usean eri erikoisalan yhteinen osaaminen parantaa tuloksia. Tutkimukset ovat osoittaneet, että suurilla sairaaloilla on paremmat mahdollisuudet hoitaa harvinaisia ja vakavia komplikaatioita.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja terveydenhuoltolain keskittämisasetuksen muutoksista. Lausuntoaika päättyy 18. helmikuuta ja muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1. kesäkuuta.