Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) hallitus päätti eilisessä (27.10.2021) kokouksessaan käynnistää työnantajan ja henkilöstön väliset yhteistoimintaneuvottelut taloudellisista ja tuotannollisista syistä Aster -hankkeen päättymisen vuoksi.

Yhteistoimintaneuvottelut käynnistetään 9.11.2021. Yhteistoimintaneuvottelut päättyvät aikaisintaan kuuden viikon kuluttua neuvottelujen alkamisesta, KSSHP kertoo tiedotteessa.

Neuvottelut koskevat KSSHP:n yhteistyöorganisaation ja KSSHP:n kehittämisyksikön henkilöstöä, joita on neuvotteluesityksen antamisen hetkellä 58.

KSSHP:n hallitus valtuutti sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnusen antamaan neuvotteluesityksen yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi.

Työnantaja ei ole yhteistoimintaneuvotteluja aloittaessaan vielä tehnyt päätöstä mahdollisista henkilöstön vähennyksistä, vaan työnantaja vasta suunnittelee toimenpiteitä, joilla voi olla vaikutuksia henkilöstön määrään.

Neuvotteluesitys yhteistoimintamenettelyn käynnistämiseksi sisältää myös työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman. Siten taloudellisten ja tuotannollisten vähentämistoimenpiteiden kohteena olevan henkilöstön määrä täsmentyy neuvottelujen kuluessa, kertoo KSSHP tiedotteessa.

Henkilökuntaa informoidaan yhteistoimintaneuvottelujen etenemisestä. Sairaanhoitopiirin ylin yhteistoimintaelin, neuvosto käsittelee hallituksen päätöstä ja jatkotoimenpiteitä tänään (28.10.2021) pidettävässä kokouksessaan.

Aster hankkeen päättymisestä teki päätöksen KSSHP:n valtuusto 15.10.2021 pitämässään kokouksessa.