Suomessa on tällä hetkellä kuusi vauvamyönteiseksi auditoitua sairaalaa. Tuorein niistä on Keski-Suomen keskussairaala.

Sairaalalle on tänään myönnetty vauvamyönteisyyssertifikaatti tunnustuksena hyvästä imetystä tukevasta toiminnasta.

– Sertifikaatti osoittaa, että Keski-Suomen keskussairaalassa on tehty pitkäjänteistä työtä vastasyntyneiden imetyksen edistämisen eteen, ylihoitaja Tiina Schildt iloitsee tiedotteen mukaan.

Vauvamyönteisyydellä tarkoitetaan imetyksen suojelemista, edistämistä ja tukemista synnytyssairaaloissa, joissa hoidetaan raskaana olevia, synnyttäviä ja synnyttäneitä äitejä sekä imeväisikäisiä lapsia.

Vauvamyönteisyyttä arvioidaan Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Unicefin kriteereillä. Kriteerit sertifikaatin saamiseen ovat vauvamyönteisyyden kymmenen askelta ja WHO-koodi.

Vauvamyönteisyyden auditoinnin tekee THL. Se kutsuu koolle imetyksen asiantuntijoista koostuvan auditointiryhmän, joka arvioi synnytyssairaalan. Syynissä on muun muassa sairaalan vauvamyönteisyysohjelma, imetyksen toimintasuunnitelma sekä kaikki ohjausmateriaali, joka on suunnattu henkilöstölle ja perheille liittyen imetykseen, imeväisen ruokintaan ja vauvamyönteisiin käytänteihin.

Vauvamyönteisyyssertifikaatti myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan.