Suomalaisia tutkijoita on mukana kansainvälisessä CAPP2-monikeskustutkimuksessa, joka julkaisi eilen torstaina kiinnostavan löydön

. Tutkijat totesivat, että aspiriini puolittaa paksusuolisyöpäriskin henkilöllä, joka on geneettisesti syövälle altis.

Suojaavan vaikutuksen osoitettiin jatkuvan pitkäaikaisesti, jopa 10–20 vuoden ajan lääkkeen käytön jälkeen.

Tutkimukseen osallistui 149 suomalaista potilasta ja tutkijoita Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä sekä Jyväskylän ja Helsingin yliopistoista.

Kansainvälisessä CAPP2-monikeskustutkimuksessa osoitettiin 600 mg:n päivittäisen aspiriiniannoksen puolittavan syöpäalttiuden perineiden henkilöiden syöpäriskin lumelääkettä käyttäviin verrattuna.

Tutkimukseen osallistuneet käyttivät aspiriinia 2–4 vuotta.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa seurattiin 861 syövälle altistavaa geenivirhettä kantavaa, CAPP2-tutkimuksessa mukana ollutta henkilöä vähintään 10 vuoden ajan tutkimusjakson jälkeen, osaa jopa 20 vuotta.

Aspiriinia käyttävistä 40 sai paksusuolisyövän, mutta lumelääkettä käyttävistä 58.

– Luvut voi tulkita siten, että aspiriini puolitti syöpäriskin, ja syöpää ehkäisevä teho säilyi vielä 10–20 vuotta lääkityksen lopettamisen jälkeen, professori Jukka-Pekka Mecklin Jyväskylän yliopistosta ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä kertoo.

Tutkimuksessa mukana olleilla henkilöillä oli tunnistettu Lynchin oireyhtymä. Tämä periytyvä DNA:n kopiovirheenkorjausgeenin virhe aiheuttaa kohonneen syöpäriskin kantajilleen.

Kyseessä on yleisin syövälle altistava geenivirhe, joka on noin yhdellä 250:sta henkilöstä, useimmiten tietämättään.

Nämä henkilöt sairastuvat usein nuorehkolla iällä muun muassa suolen, kohdun, virtsaelinten ja sappiteiden syöpiin. Syöpäriskiä ja ennustetta voidaan parantaa seurannan ja syövän ehkäisytoimien avulla.

– Alttiusgeenien tutkiminen kannattaa, jos suvussa on esiintynyt useilla henkilöillä edellä mainittuja syöpäkasvaimia. Etenkin jos sairastuneet ovat olleet keskimääräistä nuorempia eli alle 50–60-vuotiaita tai yksittäisillä henkilöillä on todettu useita Lynchin syndroomaan liittyviä syöpiä, Mecklin sanoo.

Nyt tehty havainto on samansuuntainen kuin on tehty suurista sydän- ja verisuonitutkimuksista jälkikäteen.

– Kymmenet tuhannet potilaat söivät plasebo-kontrolloiduissa tutkimuksissa aspiriinia sydäntapahtumien ehkäisyyn. Kun aineistot tutkittiin uudelleen 20 vuotta myöhemmin ja katsottiin syöpään sairastumista, aspiriiniryhmässä oli merkittävästi vähemmän syöpätapauksia kuin lumelääke-ryhmässä, Mecklin sanoo.

Mecklin muistuttaa, että liian suuri aspiriiniannos saattaa altistaa verenvuodoille ja ärsyttää mahaa. Tämän vuoksi CAPP-konsortiolla on meneillään tutkimus, jossa verrataan kolmea aspiriinin annosta (100, 300, 600mg).