Kelan kuntoutuspalvelut jatkuvat kasvokkaisina tapaamisina kesäkuun alusta lähtien. Tällä hetkellä kuntoutuspalvelut ovat olleet osin keskeytyneet koronavirusepidemian vuoksi.

Kuntoutuksen palveluntuottajat arvioivat tarkemmin, milloin voivat jatkaa kasvokkaista kuntoutusta ja ilmoittavat tästä asiakkaille. Palveluntuottajat ottavat kasvokkaisen kuntoutuksen järjestämisessä huomioon Suomen hallituksen linjaamat kokoontumisrajoitukset ja viranomaisten ohjeet riskiryhmistä, tehostetusta hygieniasta, turvaetäisyyksistä ja muusta tarpeellisesta suojautumisesta. Asiakas arvioi itse, osallistuuko kasvokkain tapahtuvaan kuntoutukseen.

Jos asiakas haluaa jatkaa kuntoutuspalvelua, mutta palveluntuottaja ei vielä järjestä sitä, asiakas voi valita uuden palveluntuottajan.

Osaa palveluista voidaan järjestää edelleen myös etäkuntoutuksena ja poikkeuksellisesti esimerkiksi vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapia ja kuntoutuspsykoterapia voidaan järjestää myös puhelimitse.

Ryhmäterapiaa ei pääosin järjestetä etänä, ellei jokainen ryhmän jäsen toivo sitä ja kaikilla on mahdollisuus osallistua. Sen sijaan pari- ja perheterapiaa voi järjestää etänä ja puhelimitse.

Moniammatillista yksilökuntoutusta ei voida järjestää etäkuntoutuksena.

Kela voi tarvittaessa jatkaa asiakkaan yksilöterapioiden kuntoutuspäätöksen voimassaoloa enintään 6 kuukaudella, jos kuntoutuspäätöksen voimassaolo on päättynyt tai päättyy 30.9. mennessä. Asiakkaiden yksilökuntoutuspäätöksen voimassaoloaikaa voidaan pidentää, jos asiakkaan kuntoutuspäätöksen voimassaoloaika on päättymässä ja asiakas ei saa uutta kuntoutussuunnitelmaa ajoissa koronavirusepidemian vuoksi.

Ryhmäterapioissa asiakkaan kuntoutuspäätöksen voimassaoloa voidaan jatkaa ryhmän toiminnan keskeytystä vastaavalla ajalla.

Myös koulutukset ja koulutuskokeilut voivat jatkua kesäkuusta alkaen oppilaitosten käytäntöjen mukaan.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla täällä saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.