Koronatilanteen helpottuminen ei vielä näy tartuntatautipäivärahahakemusten määrissä. Elo-syyskuussa hakemuksia saapui Kelaan päivässä keskimäärin 215. Vuotta aiemmin päivittäinen määrä oli noin 40. Suurista määristä huolimatta hakemukset käsitellään tavoiteajassa, joka on tartuntatautipäivärahassa 3 viikkoa. Käsittely ruuhkautui hetkellisesti kuluneena kesänä, jolloin päätöstä saattoi joutua odottamaan jopa kuukauden.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Jos Kela joutuu pyytämään lisäselvityksiä, käsittelyaika saattaa pidentyä 3 viikon tavoiteajasta. Yleisimmin puuttuvia liitteitä ovat tartuntatautilääkärin päätös karanteenista tai eristämisestä sekä työnantajan selvitys ansionmenetyksestä karanteenin tai eristämisen aikana.

Iso osa hakemuksista hylätään

Osa tartuntatautipäivärahahakemuksista joudutaan hylkäämään. Yleisin syy hylkäämiseen on liitteiden puuttuminen. Toiseksi yleisin syy on, että asiakkaalle ei ole tullut ansionmenetystä tai tiedot ansionmenetyksestä ovat puutteelliset.

Tammi-heinäkuussa 2021 ratkaistuista hakemuksista hylättiin kokonaan 17 prosenttia. Elokuussa vastaava luku oli 22 prosenttia.

Koronapandemian aikana ratkaistuista tartuntatautipäivärahahakemuksista hieman alle 4 prosenttia on saapunut Kelaan myöhässä. Kela ei maksa tartuntatautipäivärahaa ilman erityisen painavaa syytä ajalta, jolta hakemus on myöhästynyt. Tartuntatautipäivärahan takautuva hakuaika on 2 kuukautta.

Kustannukset moninkertaistuvat viime vuoteen verrattuna

Vuonna 2020 Kela maksoi tartuntatautipäivärahaa noin 27 miljoonaa euroa, mikä on kaikkien aikojen suurin määrä.

Tämän vuoden elokuun loppuun mennessä Kela on maksanut tartuntatautipäivärahaa noin 83 miljoonaa euroa. Koska hakemusmäärät ovat pysyneet suurina, kokonaiskustannukset tulevat nousemaan viime vuoden ennätykseen verrattuna moninkertaisiksi.

Lue seuraavaksi: