Kela on huolissaan monikanavarahoituksen purkamisesta jättämässään lausunnossa. Siinä korostetaan, että monikanavarahoituksen purkamiseen liittyviä ratkaisuja ei pidä tehdä ennen kuin hyvinvointialueet ovat käynnistäneet ja vakiinnuttaneet toimintansa.

”Kaavaillut muutokset vaikuttaisivat käytännössä kaikkiin Suomessa asuviin, joten niiden vaikutukset pitää arvioida huolella. Suurten hallinnollisten muutosten kanssa kiirehtiminen voi vaarantaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien palvelut ja etuudet”, sanoo Kelan pääjohtaja Outi Antila tiedotteessa.

Hallitus valmistelee monikanavarahoituksen purkamista osana sote-uudistusta ja on selvittänyt virkamiestyöryhmässä erilaisia vaihtoehtoja asiassa etenemiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoja virkamiesten tekemästä selvityksestä.

Selvityksessä tarkastellaan Kelan järjestämää ja korvaamaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja kuntoutuspsykoterapiaa, lääkekorvauksia ja matkakorvauksia, yksityisen sairaanhoidon lääkärinpalkkioita ja hammaslääkärinpalkkioita sekä hoito- ja tutkimuskorvauksia.

Näitä on arvioitu kolmesta keskenään vaihtoehtoisesta näkökulmasta: miten näihin vaikuttaisi se, että 1) nykytila säilytettäisiin, 2) rahoitus siirrettäisiin Kelalta hyvinvointialueille ja 3) rahoitus ja järjestäminen siirrettäisiin Kelalta hyvinvointialueille.

Virkamiestyöryhmän selvityksessä on Kelan näkemyksen mukaan myös kannatettavia ehdotuksia. Rahoituksen siirtäminen alueille voi kannustaa alueita kehittämään etuuksia ja niiden toimeenpanoa entistä tehokkaammin. Lisäksi ensihoidon korvausten siirtäminen hyvinvointialueille on Kelan mielestä tarkoituksenmukainen tapa panostaa kiireelliseen hoitoon.

Antila myös muistuttaa, että Kelan toimeenpanojärjestelmiä olisi mahdollista hyödyntää hyvinvointialueiden toiminnassa, vaikka Kela ei toimisikaan etuuksien toimeenpanijana.

”Kela voi tarjota tietoa jatkossa hyvinvointialueille kehittämisen ja johtamisen tueksi, jos Kelalla säilyy rooli varsinaisena toimeenpanijana tai teknisenä toteuttajana”, Antila sanoo.