Valinnanvapauskokeilun päätyttyä kokeilussa mukana olleet voivat jatkaa yksityisen terveydenhuollon asiakkaina perinteisen Kela-korvausmallin avulla. Kela korvaa sairausvakuutuslain mukaisena korvauksena osan yksityisen terveydenhuollon kustannuksista.

Jos palvelun tuottaja on sopinut Kelan kanssa suorakorvausmenettelystä, voidaan korvaus vähentää Kela-korttia näyttämällä jo maksun yhteydessä hoitopaikassa. Jos palvelujen tuottaja ei ole tehnyt suorakorvaussopimusta, asiakas hakee korvauksen itse Kelasta.

Sosiaali-ja terveysministeriön (STM) rahoittama ja koordinoima valinnanvapauskokeilu alkoi vuonna 2017. Kokeilussa asiakkaat ovat valinneet yksityisen terveyspalvelun tuottajan kunnan hyväksymistä palveluntuottajista. Valinnanvapautta kokeiltiin palvelusetelin avulla kymmenellä alueella. Valinnanvapauskokeilut eri alueilla päättyvät lokakuun loppuun mennessä.

Vuonna 2018 Kela korvasi yksityisiä lääkäripalveluita sekä tutkimusta ja hoitoa noin 145 miljoonalla eurolla. Kela korvaa myös jatkossa osan kustannuksista, jotka aiheutuvat käynnistä yksityisessä terveydenhuollossa. Myös videoyhteyden välityksellä annetuista hoidoista maksetaan korvaus.

Korvaus maksetaan tarpeellisista sairauden hoidon kustannuksista. Tarpeellisena hoitona pidetään sairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi annettua yleisesti hyväksytyn hyvän hoitokäytännön mukaista hoitoa.

Korvaustaksa esimerkiksi erikoislääkärin vastaanotosta on 10,5–27 euroa, hammaslääkärin tekemästä suun perustutkimuksesta 15,5 euroa ja paikkaushoidoista 9–19 euroa, kerrotaan Kelan tiedotteessa.

Sairausvakuutuksen korvaustaksojen perusteet ja enimmäismäärät säädetään valtioneuvoston asetuksella, minkä perusteella Kela vahvistaa korvaustaksat.