Kela kehittää verkkoasiointipalvelut, joita käytetään tänä vuonna käynnistyvissä, laajaa valinnanvapautta kokeilevissa piloteissa.

Kela rakentaa valinnanvapauspilottien käyttöön palvelun, joka mahdollistaa sote-keskuksen valinnan.

Järjestelmä laajenee suunhoidon palveluihin, kun niiden pilotointimalli on selvillä.

Henkilökohtaisen budjetin ja asiakassetelien pilotit hallinnoidaan nykyisillä setelijärjestelmillä, kerrotaan Kelan tiedotteessa.

Sote-palvelujen tuottajien käyttöön tulevassa asiointipalvelussa voi ilmoittautua ja hallita omia tietojaan.

Tuottajia ovat esimerkiksi terveyspalveluyritykset, maakunnan liikelaitokset tai kolmas sektori.

Palveluiden järjestäjät eli maakunnat voivat omassa asiointipalvelussaan hallita palveluiden tuottajien kanssa tehtyjä sopimuksia.

Palveluihin kirjaudutaan Kanta.fi-sivujen kautta.

Asiakkaat tekevät oman valintansa pilottialueella toimivien palveluntuottajien joukosta Omakanta-palvelussa.

Kela hoitaa myös sote-keskuksille maksettavien korvausten laskennan ja välittää maksut pilottialueiden järjestäjiltä palvelutuottajille.

Pilottien aikana Kela rakentaa myös palvelutuotannon seurantapalvelun, joka mahdollistaa tiedonkulun julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä ja hoitoketjujen jatkuvuuden.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi toukokuun puolivälissä rahoituksen valinnanvapauskokeiluun Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen, Satakunnan ja Uudenmaan maakuntiin.

Yhteensä niille myönnettiin 99 miljoonaa euroa.

Valinnanvapauden pilottien kokonaisrahoitus on noin 200 miljoonaa euroa. Ministeriön mukaan kehysriihessä budjetoitu 100 miljoonan euron lisärahoitus suunnataan pilottiin hakeneille maakunnille, jotka jäivät ilman rahoitusta tämän kevään haussa.

Valinnanvapauspilottien uusi hakukierros järjestetään ensi syksynä. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee haun kriteerit elokuussa.