Kela myöntää rahoitusta kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskevaan tutkimukseen. Sairauksien ehkäisyllä tässä tarkoitetaan sekundaaripreventiota eli keinoja estää jo todetun taudin kehittymistä.

Tutkimusrahoituksen haku on käynnissä. Hakuaika päättyy 15. helmikuuta klo 16. Lisätietoa siitä saa täältä.

Kela aikoo myöntää rahoitusta ensisijaisesti niin sanotun kohdennetun haun aiheisiin, joita se on listannut kymmenen. Se kertoo sivuillaan varsin yksityiskohtaisesti, mistä näkökulmista tehdyt tutkimukset ovat erityisen tervetulleita.

Tutkimusrahoitusta voidaan myöntää myös muihin aiheisiin.

Kelan myöntämän rahoituksen määrä vaihtelee tutkimushankkeiden luonteen ja laajuuden mukaan.

Yksittäiselle hankkeelle voidaan myöntää rahoitusta enintään 3 vuoden ajaksi ja ilman erityistä syytä enintään 300 000 euroa. Hanketta voidaan rahoittaa myös osittain eli haettua pienemmällä summalla.

Rahoitusta ei myönnetä julkisen terveydenhuollon toiminnan kehittämiseen, lääketieteelliseen tai muuhun perustutkimukseen eikä kaupallisiin tarkoituksiin.