Kehitysvammahuollon asumis- ja laitospalveluyksiköt ovat parantaneet toimintaansa asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumiseen liittyen, kertoo Valvira.

Valviran selvityksen mukaan vuonna 2016 voimaan tulleiden lakimuutosten toimeenpanossa on edistytty ja asiakkaan oikeusturva on parantunut. Rajoitustoimenpiteet tunnistetaan ja kirjataan entistä paremmin. Toimintayksiköt ovat myös löytäneet keinoja tukea asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä.

Rajoitustoimenpiteitä käytettiin 70 prosentissa selvityksessä mukana olleista yksiköistä. Rajoitustoimenpiteiden määrä oli sitä suurempi, mitä suurempi yksikkö oli. Tämä päti sekä julkisiin että yksityisiin yksiköihin.

Rajoitustoimenpiteiden määrä oli lisääntynyt yksityisissä toimintayksiköissä vuoteen 2015 nähden 34 prosentilla. Julkisten palvelujen kohdalla muutokset olivat vähäisiä. Tulosten tulkinnassa on Valviran mukaan kuitenkin huomioitava vuonna 2016 voimaan tulleet lakimuutokset: voimassa olevassa laissa on rajoitustoimenpiteitä, joita ei ennen tulkittu rajoittamiseksi.

– Vaikka rajoitustoimenpiteiden käyttö on osittain määrällisesti lisääntynyt, aineiston perusteella ei voida sanoa, että rajoitustoimenpiteitä käytettäisiin enemmän. On todennäköistä, että lakimuutoksen myötä kirjaaminen on täsmentynyt ja rajoitustoimenpiteet tunnistetaan paremmin. On myös huomioitava, että toimintayksiköissä on tilanteita, jolloin rajoitustoimenpiteiden käyttö on perusteltua ja välttämätöntä asiakkaan tai muiden terveyden ja turvallisuuden vuoksi, Valviran tiedotteessa todetaan.

Kaikissa selvitykseen kuuluneissa toimintayksiköissä henkilökuntaa perehdytetään ja ohjeistetaan yksikön käytännöistä kehitysvammaisten itsenäisen suoriutumisen ja itsemääräämisoikeuden toteutumisen varmistamiseksi. Kirjalliset ohjeet löytyvät 84 prosentissa yksiköistä. Parannus on selkeä: vuonna 2016 kirjalliset ohjeet löytyivät vain 17 prosentista tutkituista yksiköistä.

Valviran selvitys kattaa yhteensä 455 (julkisia 110, yksityisiä 345) kehitysvammahuollon asumis- ja laitospalveluyksikköä vuodelta 2017 ja 469 (julkisia 128, yksityisiä 341) vuodelta 2018.

Lue myös: Pakkotoimien vähentäminen ei lisännyt sairaalaväkivaltaa