LähiTapiola tutkii kumppaniensa kanssa uutta tekoälyä hyödyntävää kuva-analyysiratkaisua, jonka avulla potilas voi itse hankkia ensiarvion terveydentilastaan. Mobiilisovellus antaa arvion henkilön painoindeksistä, rasvaprosentista ja keskimääräisestä verenpainetasosta pelkän kasvokuvan avulla. Palvelu kohdistaa useita kymmeniä mittauspisteitä kasvoihin, joiden pohjalta tulokset lasketaan. Analyysia varten vaaditaan kuvan lisäksi ainoastaan tiedot henkilön iästä ja sukupuolesta.

Tulevaisuudessa virtuaalisella terveystarkastuksella pystytään myös antamaan ennuste henkilön eliniästä ja muun muassa arvioimaan ihon luomia.

Uuden kuva-analyysiratkaisun mahdollisuuksia tutkitaan parhaillaan. Jos testausvaihe tuottaa hyviä tuloksia, LähiTapiola saattaa tarjota ratkaisua asiakkailleen osana LähiTapiolan TerveysHelppi-sovellusta vielä tämän syksyn aikana. TerveysHelppi on LähiTapiolan henkilövakuutusasiakkaille tarjottava terveysneuvontapalvelu, jonka avulla asiakas saa tarvittaessa etälääkäripalvelun.

Kuva-analyysi ei ole lääketieteellisesti diagnostinen, vaan sen antamat tulokset ovat suuntaa antavia ja niiden tarkoitus on herättää kohdehenkilön kiinnostus omaan terveyteensä. Terveystietojen havainnoinnista halutaan tehdä mahdollisimman helppoa ja tulokset kerrotaan selkeästi visualisoiden.

– Tavoitteenamme on tarjota ennakoivia terveyspalveluja, jotka luovat ihmisille terveitä elinvuosia. Omilla valinnoillamme voimme merkittävästi vaikuttaa omaan hyvinvointiimme. Digitalisaatio, ja nyt esimerkkinä tämä kuva-analyysiratkaisun kehittäminen, on luonnollinen osa asiakkaidemme elämänturvaa, sanoo LähiTapiolan kehitysjohtaja Harri Aho.

Uusi henkilökohtaisen terveyden kuva-analyysipalvelu syntyy viiden eri toimijan yhteistyönä ja aidon virtuaalitiimin toimesta. Hankekumppanit eivät ole kertaakaan olleet fyysisesti samassa paikassa samaan aikaan. Mukana hankkeessa ovat LähiTapiola, Valossa Oy, Herman IT, Kustannus oy Duodecim sekä Macquarien yliopisto Australiasta.

Kukin osapuoli on tuonut hankkeeseen osaamisensa. Oululainen Valossa tuottaa teknologian kasvokuvien automaattiseen tunnistamiseen ja kainuulainen Herman IT toimittaa konesalipalvelut. Terveyden analyysimallit ovat Macquarie-yliopiston ja eliniän ennustemallit sekä terveyden omahoito-ohjeet tuottaa Duodecim. LähiTapiolan TerveysHelppi-palvelu kokoaa yhteen analyysien tulokset ja esittää eri tietolähteistä saatavan tiedon yhtenä kokonaisuutena.

– Olemme kiinnostuneita tekoälyn ja analytiikan hyödyntämisestä osana tieteellisiin tutkimuksiin pohjatuvissa sähköisissä terveyskyselyissämme, avaa Kustannus Oy Duodecimin toimitusjohtaja Pekka Mustonen hankkeeseen osallistumisen motiiveja.

LähiTapiolalla ei ole pääsyä ratkaisun tuottamiin asiakkaan terveystietoihin, eikä LähiTapiola hyödynnä tietoja millään lailla. Analyysit tehdään kolmannen osapuolen tietoturvallisessa palvelinkeskuksessa.

– Analyysin tulokset esitetään vain kuvan ottaneelle henkilölle. Mahdollisiin terveyshuoliin parhaan avun antavat TerveysHelpin terveydenhuollon ammattilaiset, Aho korostaa.