THL:n myöntämä valtionavustus Käypä hoito -suositusten kääntämiseen ruotsin kielelle päättyy vuoden 2021 lopussa. Käypä hoito -suositusten julkaisemista ruotsin kielellä ei kuluvan vuoden jälkeen voida jatkaa, mikäli toiminnalle ei myönnetä jatkuvaa riittävää valtionrahoitusta. Käypä hoito -suosituksia julkaisevan Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin mukaan tilanne heikentäisi kansalaisten yhdenvertaisuutta sekä terveyden ja terveyspalvelujen tasa-arvoa.

Hallitusohjelman mukaisesti Duodecim sai vuosille 2020–2021 rahoituksen Käypä hoito -suositusten kääntämiseen ja julkaisuun ruotsin kielellä. Nyt 27 God Medicinsk Praxis -suositusta on julkaistu, ja vuoden loppuun mennessä lähes kaikki ajanmukaiset Käypä hoito -suositukset tullaan julkaisemaan myös ruotsinkielisinä. Tämä ei kuitenkaan ratkaise tilannetta pitkällä aikavälillä.

– Uusia Käypä hoito -suosituksia julkaistaan jatkuvasti lisää ja jo tehtyjä suosituksia päivitetään uuden tutkimustiedon valossa. Mikäli rahoitusta Käypä hoito -suositusten julkaisemiseen ruotsin kielellä ei kuluvan vuoden jälkeen jatketa, tähän mennessä käännettyjen suositusten merkitys häviää lähivuosien aikana suositusten päivitysten myötä. Lisäksi uudet Käypä hoito -suositukset jäävät kokonaan kääntämättä, kertoo LT, dosentti, Käyvän hoidon päätoimittaja Jorma Komulainen tiedotteessa.

Perustuslain mukaan Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Kielilaissa säädetään kansalaisten kielellisistä oikeuksista hänen asioidessaan viranomaisten kanssa. Terveydenhuoltolaki sisältää säännöksiä potilaan kielellistä oikeuksista. Eduskunnan oikeusasiamies on jo vuonna 2015 viitannut lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja ohjeistanut, että Käypä hoito -suositukset tulee kääntää ruotsiksi.

Kielikysymyksillä on käytännön merkitystä terveydenhuollon ammattilaisten työssä ja potilaan hoidon onnistumisessa. Vaasan terveyskeskuksessa koulutusylilääkärinä toimiva Tanja Eriksson kertoo, että ruotsinkielisten Käypä hoito -suositusten saaminen käyttöön on todella tärkeää, sillä niissä otetaan huomioon Suomen terveydenhuollon olosuhteet ja toimintamallit. Ruotsin terveydenhuollon verkkosivuilta löytyviä hoitosuosituksia ei voi sellaisenaan soveltaa suomalaiseen käytäntöön eivätkä ne siksi voi korvata suomalaisia Käypä hoito -suosituksia.

– Ruotsinkieliset Käypä hoito -suositukset on otettu ilolla vastaan meillä Vaasassa, kuten uskoakseni muissakin kaksikielisissä kunnissa. On tärkeää, että potilaan kanssa voi keskustella tämän omalla äidinkielellä. Ruotsinkieliselle lääkärille on hyödyllistä saada lukea suosituksia omalla äidinkielellä ja toisaalta suomen – tai muunkielinen lääkäri voi kätevästi tarkistaa ruotsinkielisestä God medicinsk praxis -suosituksesta, miten voisi jonkin tietyn asian kertoa ruotsinkieliselle potilaalle, Eriksson sanoo tiedotteessa.

Käypä hoito -suosituksia laatii Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Käypä hoito -toimitus yhteistyössä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Käypä hoito -työryhmiin kuuluu yhteensä noin 1 400 vapaaehtoista terveydenhuollon eri alojen huippuammattilaista sekä menetelmäasiantuntijoina toimivia Käypä hoito -toimittajia. Suositus laaditaan tutkimusnäytön perusteella ja se lähetetään lausuntokierrokselle eri sidosryhmille ennen julkaisua.

Lue myös: