Päivitetty tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisyn ja hoidon Käypä hoito -suositus painottaa tupakoinnin aloittamisen ehkäisyä ja vieroituksen tukemista.

Tupakka- ja nikotiinituotteiden kokeilun ja käytön ehkäisy tulee kohdistaa erityisesti 10–16-vuotiaisiin.

Suositus kannustaa terveydenhuollon ammattilaisia ottamaan tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö puheeksi paitsi lasten ja nuorten, myös heidän vanhempiensa kanssa.

Tupakoinnin aloittamisen riskitekijöitä ovat vanhempien ja vertaisten tupakointi sekä ongelmat koulunkäynnissä.

– Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus on vakava sairaus ja sen hoito on vaativaa. Tupakoinnin aloittamista tulee siksi ehkäistä kaikin tavoin. Tupakointi on tärkein estettävissä oleva ennenaikaisen kuolleisuuden aiheuttaja, sanoo LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Klas Winell Duodecimin tiedotteessa.

Winell on suosituksen päivittäneen työryhmän puheenjohtaja.

Tärkeimpiä keinoja ehkäistä tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä ovat tuotteiden korkea hinta, saatavuuden rajoittaminen, markkinoinnilta suojaaminen sekä lasten ja nuorten nikotiinittomat kasvu- ja elinympäristöt.

Myös sähkösavukkeet ja nuuska altistavat nikotiiniriippuvuudelle ja niillä on yhteys tupakoinnin aloittamiseen.

On tärkeää, että terveydenhuollon henkilöstö tunnistaa potilaan tupakoinnin ja nikotiiniriippuvuuden, kehottaa lopettamiseen ja auttaa vieroituksessa.

Vieroittuminen on prosessi, johon tulee saada tukea. Vieroitussuunnitelma tulee laatia yksilöllisesti ja järjestää seurantakontakteja riittävän tiheästi.

Hoidon suunnittelussa on otettava huomioon sekä fyysinen että psyykkinen riippuvuus.

Keskimäärin tupakoinnin lopettaminen vaatii 3–4 yritystä. Vieroituksen tulokset parantuvat vieroituslääkehoidolla.

Suomessa myös raskaudenaikainen tupakointi on yhä yleistä. Vuonna 2016 raskaana olleista 14 prosenttia tupakoi raskauden alkuvaiheessa päivittäin ja vain puolet heistä lopetti tupakoinnin raskauden aikana.

Raskaudenaikainen vieroitusohjaus lisää tupakoinnin lopettamista ja vähentää pienipainoisina syntyneiden ja tehohoitoon joutuneiden vastasyntyneiden määrää.