Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä potilaatkin voivat ilmoittaa vaaratapahtumasta toukokuun alusta alkaen.

Terveydenhuollon ammattilaisten käytössä jo pitkään olleiden vaaratapahtumailmoitusten laajentaminen potilaan tekemiin ilmoituksiin on osa Husin potilasturvallisuuden kehittämistyötä.

Jos potilas havainnoi potilasturvallisuudessa puutteita, on toivottavaa, että hän ottaa asian heti puheeksi henkilökunnan kanssa. Lisäksi potilas voi tehdä potilaan vaaratapahtumailmoituksen sähköisesti Husin verkkosivulla 1.5.2021 alkaen.

Vaaratapahtumalla tarkoitetaan potilaan turvallisuuden vaarantavaa tapahtumaa, jossa potilaalle aiheutui tai olisi voinut aiheutua haittaa, eli niin sanottu läheltä piti -tilanne, joka huomattiin ajoissa.

– Potilas tekee vaaratapahtumailmoituksen nimettömänä ilman tunnistetietoja. Ilmoituksessa kuvataan tapahtuma: mitä ja miten tapahtui ja mitkä olivat seuraukset. Lisäksi potilas voi kertoa oman näkemyksen siitä, miten tapahtuman toistuminen voitaisiin estää, sanoo Husin laatuylilääkäri Sanna-Maria Kivivuori tiedotteessa.

Potilaan tekemään ilmoitukseen ei anneta erillistä vastausta.

– Hyödynnämme ilmoituksia toimintamme kehittämisessä. On tärkeää selvittää tapahtumaan johtaneet tekijät ja kehittää toimintaa niin, että uusilta vastaavilta tapahtumilta vältytään, Kivivuori sanoo.

Potilaan vaaratapahtumailmoituksen tekemisen lisäksi potilaalla on mahdollisuus kehittää Husin toimintaa antamalla avointa palautetta ja vastaamalla asiakastyytyväisyyskyselyyn. Lisäksi potilas voi tehdä muistutuksen, potilasvakuutusilmoituksen tai kantelun.