Kavennus- ja ohitusleikkaukset yhtä tehokkaita

Mahalaukun kavennus- ja ohitusleikkaukset ovat lähes yhtä tehokkaita sairaalloisen lihavuuden sekä painonlaskun ja lihavuuden liitännäissairauksien hoidossa.

Tutkimustulokset julkaistiin tammikuun puolivälissä JAMA:ssa.

Tyksistä johdetussa Sleevepass-monikeskustutkimuksessa verrattiin kahden Suomessa käytössä olevan eri leikkausmenetelmän pitkäaikaistuloksia.

– Tutkimushypoteesimme oli, että hieman yksinkertaisempana toimenpiteenä sleeve- eli kavennusleikkauksen pitkäaikaistulokset vastaisivat bypass- eli ohitusleikkauksen tuloksia, kertoo tutkimuksen johtaja, dosentti, päivystyskirurgian ylilääkäri Paulina Salminen tiedotteessa.

Sleevepass-tutkimukseen kerättiin yhteensä 240 potilasta maaliskuun 2008 ja kesäkuun 2010 välisenä aikana. Tutkimukseen otettiin potilaita, joilla lihavuuden kirurgisen hoidon leikkausaiheet täyttyivät eikä leikkaushoidolle ollut vasta-aiheita.

Painonlasku oli ohitusleikkauksessa parempi, mutta ero ei ennalta määritettyjen rajojen mukaan ollut vielä kliinisesti merkittävä.

Molemmissa leikkauksissa painonlasku oli hyvä ja pysyvä viiden vuoden seurannassa. Potilaiden ylipainosta väheni kavennusleikkauksessa 49 prosenttia ja ohitusleikkauksessa 57 prosenttia.

Liitännäissairauksissa ei ollut eroa diabeteksen tai kohonneiden rasva-arvojen suhteen. Verenpainetaudissa bypass-menetelmän jälkeen suurempi osa potilaista pystyi jättämään lääkityksen pois sleeve-menetelmään verrattuna.

Elämänlaatu koheni molemmissa ryhmissä merkittävästi leikkausta edeltäneeseen tilanteeseen verrattuna, eikä ryhmien välillä ollut eroa. Myöskään leikkauskomplikaatioissa ei ollut eroa menetelmien välillä.