Kävelyn tauottaminen, liikkuminen hitaammin ja apuvälineiden käyttäminen tukevat iäkkäiden ihmisten ulkona liikkumista. Tulokset kävivät ilmi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdystä tutkimuksesta.

Erityisesti pidempien matkojen kävely saattaa tuntua hankalalta toimintakyvyn laskiessa, jolloin ikääntynyt alkaa joko tiedostamattaan tai tiedostaen muokata kävelyään.

– Muutokset voivat näkyä esimerkiksi kävelynopeuden hidastumisena, kävelyn tauottamisena tai jopa liikkumisen vähentämisenä. Tällaisia kävelyn varhaisia muutoksia kutsutaan kävelymodifikaatioiksi, tohtorikoulutettava Heidi Skantz selventää yliopiston tiedotteessa.

Aiemmin kävelymodifikaatioita on pidetty lähinnä toimintakyvyn alenemisen ensimmäisinä merkkeinä, ja niiden on todettu ennustavan kävelyvaikeuksien syntymistä. Samalla on tuotu esille lähinnä liikkumisen muutosten negatiivista puolta. Aiempien tutkimusten perusteella kuitenkin tiedetään, että toiminnan muuttaminen ei ole huono asia.

– Halusimme selvittää voisiko joistain näistä kävelyn muutoksista olla hyötyä ulkona liikkumisen säilymisen kannalta, Skantz täsmentää.

Apuvälineiden käyttö, kävelyn hidastaminen ja kävelyn tauottaminen luokiteltiin tutkimuksessa positiivisiin kävelymodifikaatioihin, sillä niiden käytöllä on toiminnan jatkumiseen pyrkivä ote, kun taas negatiivisiin kävelymodifikaatioihin luokiteltiin pidempien kävelymatkojen lopettaminen tai vähentäminen.

– Iäkkäillä, jotka käyttivät negatiivisia kävelymodifikaatioita, oli pieni elinpiiri ja he kokivat, ettei heillä ollut mahdollisuuksia ulkona liikkumiseen. Iäkkäät, jotka käyttivät positiivisia kävelymodifikaatioita, pystyivät ylläpitämään elinpiirinsä laajempana ja olivat myös tyytyväisempiä ulkona liikkumisen mahdollisuuksiinsa, Skantz kertoo.

Tutkimukseen osallistui 848 Jyväskylän ja Muuramen alueella itsenäisesti asuvaa 75–90-vuotiasta henkilöä. Se toteutettiin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa Gerontologian tutkimuskeskuksessa (GEREC). Tutkimusta rahoittivat opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Akatemia ja Euroopan tiedeneuvosto.

Lue myös: Palvelutaloon muutolla on hyvät ja huonot puolensa – Ikääntyneen toimintakyky alenee, mutta turvallisuuden tunne vahvistuu (MU 8.8.)

Jatkuva innovointi ahdistaa vanhustenhuollossa – Hoitajat jäävät paitsioon, kun uutta teknologiaa kehitetään ja otetaan käyttöön (MU 26.6.)