Kuolemaan johtavien kaularankavammojen ilmaantuvuus nousi Suomessa vuosien 1987 ja 2010 välillä, ilmeni LL Tuomo Thesleffin väitöstutkimuksessa.

Vuonna 1987 ilmaantuvuus oli miljoonaa ihmistä kohti 16. Vuonna 2010 luku oli 19.

Vuoteen 1998 asti suurin syy kaularankavammasta johtuviin kuolemiin olivat liikenneonnettomuudet. Sen jälkeen kaatumiset ovat olleet tilaston kärjessä.

Potilaiden keski-ikä nousi tarkastelujaksolla 54 vuodesta 68 vuoteen. Alkoholi oli mukana noin kolmasosassa tapauksista. Erityisesti se vaikuttaa nuorten miesten vammautumisalttiuteen.

Väitöstutkimus osoitti myös, että diagnostisia virheitä ja estettävissä olevia haittatapahtumia sattui enemmän tarkastelujakson loppupuolella, vaikka kuvantamistutkimusten saatavuus ja yleinen terveydenhuollon taso on parantunut. mp