Suomeen laaditaan hyvän käytännön mukaiset eläinlääkinnän hoitosuositukset.

Suositukset ovat eläinlääkäreiden yhdessä työstämät ja ne laaditaan niin lemmikkien, hevosten kuin tuotantoeläinten hoitotoimenpiteisiin.

– Hoitosuosituksiin on koottu eläinlääketieteen viimeisin tutkimustieto yhdistettynä käytännön osaamiseen. Tarkoitus on, että kaikki eläinlääkärit voivat hyödyntää suosituksia työssään, tarkistaa hoitokäytäntöjään, arvioida toimintatapoja ja viestiä käytännöistä eläinten omistajille ja muille sidosryhmille, kertoo eläinlääketieteen tohtori Outi Lepistö EnviroVetistä tiedotteessa.

Hoitosuositukset on tarkoitettu kunnallisen ja muun perustasoisen potilastyön ohjeiksi. Niissä käsitellään yleisempien sairauksien taustaa, diagnosointia ja hoitoa.

Hoitosuositukset eivät siten edusta laajinta mahdollista hoitokäytäntöä, vaan perusvarustellulla vastaanotolla toteutettavaa hoitoa.

– Eläinten hoitosuosituksen haluttiin luoda, sillä hoitokäytännöt vaihtelevat eri puolilla Suomea, eivätkä asiakkaat aina ole tietoisia, mihin käytännöt perustuvat. Hoitosuositusten yhtenäistäminen valtakunnallisesti edistää potilasturvallisuutta ja asiakastyytyväisyyttä ja vahvistaa myös mikrobilääkkeiden vastuullista käyttöä, Lepistö listaa.

Näyttöön perustuvia hoitosuosituksia ja niiden aktiivista päivittämistä kaivataan myös alan nopean kehittymisen takia.

Jatkokouluttautuminen vie paljon resursseja. Yksittäisen eläinlääkärin voi olla vaikea ylläpitää ajankohtaisinta tietoa kaikilta eläinlääketieteen osa-alueilta.

Samaan aikaan eläinlääkäreille julkaistavan hyvän käytännön hoito-ohjeen kanssa laaditaan myös eläinten omistajille sitä vastaava lyhennelmä. Täsmälleen samalla tavalla toimii myös ihmisten Käypä hoito -sivusto.

Varsinaiset yksityiskohtaiset hoitosuositukset on rajattu vain eläinlääkäreiden käyttöön. Näin heille turvataan mahdollisuus käydä suosituksiin liittyvää keskustelua ammattikunnan kesken.

Suositukset eivät sisällä yksityiskohtaista tietoa, kuten lääkevalmisteita.

Asiantuntijaverkosto EnviroVet on koordinoinut suositusten tekoa. Näin on haluttu taata myös se, että ohjeet ovat objektiivisia ja puolueettomia. Suositusten parissa työskentelevät asiantuntijat ilmoittavat sidonnaisuutensa.

Eläinten hoitosuositusten tekoon ei ole käytetty julkista rahoitusta.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.