Alkoholi aiheuttaa noin seitsemän prosenttia rintasyövistä Euroopassa. Suomessa se on syypää noin kahdeksaan prosenttiin eli vuodessa yli 400 rintasyöpään. Luvut ovat Maailman terveysjärjestö WHO:n tuoreimmasta tutkimuksesta.

"Ihmiset mieltävät usein, että vain alkoholin runsas käyttö on riski, mutta rintasyövässä jo pienikin määrä alkoholia suurentaa riskiä”, sanoo Terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflund-Kuusela Syöpäjärjestöjen tiedotteessa.

Alkoholin ja rintasyövän välinen yhteys näkyy yli sadassa epidemiologisessa tutkimuksessa. Syöpäriski on sitä suurempi mitä enemmän juo, eikä juodun alkoholin laadulla ole merkitystä.

Jos juo yhden lasin viiniä joka päivä, riski sairastua rintasyöpään kasvaa noin 10 prosentilla. Jos juo pullon viiniä eli noin kuusi lasia päivässä, riski kasvaa jo yli 70 prosentilla. 

"Turvallista alkoholiannosta ei ole, mutta juomisen vähentäminen pienentää aina riskiä sairastua syöpään”, Löflund-Kuusela sanoo.

Alkoholin hinta vaikuttaa tutkitusti juodun alkoholin määrään.

Alkoholi aiheuttaa ainakin seitsemää eri syöpää. Yleisin niistä on suolistosyöpä, jota alkoholin katsotaan aiheuttavan Euroopassa 60 000 tapausta vuodessa. Suolistosyöpä on yleinen syöpä sekä miehillä että naisilla.

Alkoholin hinta vaikuttaa tutkitusti juodun alkoholin määrään.

WHO on laskenut, että kaksinkertaistamalla alkoholin verotus voitaisiin Euroopassa ehkäistä yli 10 000 alkoholin aiheuttamaa syöpää vuodessa, koska alkoholin kulutus vähenisi.

”On välttämätöntä, että Suomessa jatketaan säännöllisiä alkoholiveron korotuksia, eikä alkoholin saatavuutta enää helpoteta”, Löflund-Kuusela sanoo.