Kardiologian erikoislääkäri Jussi Naukkarinen kirjoittaa Duodecim-lehdessä, että maskipakkoa vastustetaan Suomessa hatariin faktoihin perustuvilla väitteillä.

– Sana pakko allergisoi monia suomalaisia, ja pakkoa vastaan taisteltaessa esitetään useita, hatariin faktoihin perustuvia väitteitä. Nämä tuntuvat useimmiten kiteytyvän pikkuveljeni lapsena esittämään lempiargumenttiin: ’Ei oo pakko, jos ei haluu!’.

Naukkarinen korostaa, että oikein käytettynä maskit suojaavat muita ja mitä todennäköisimmin myös käyttäjäänsä ilmateitse leviäviltä tartuntataudeilta.

– Paras suoja saadaan, kun mahdollisimman moni kansalainen käyttää maskia sen käyttöä vaativissa tilanteissa.

Hän tyrmää myös väitteet siitä, että joku ei voisi terveydellisistä syistä käyttää maskia.

– Keuhkosairauksien yhteydessä tulee vastaan ensimmäinen paradoksi: näistä sairauksista kärsivät potilaat ovat ensinnäkin selvästi alttiimpia saamaan covid-19-taudin vaikean muodon ja toiseksi näihin sairauksiin yleisesti liittyvä krooninen yskä edesauttaa taudin leviämistä muihin ihmisiin.

Naukkarisen mukaan siten krooninen keuhkosairaus olisi enemminkin vakuuttava syy käyttää maskia kuin olla käyttämättä: aihe, ei vasta-aihe.

– Kaikki maskia käyttäneet henkilöt tunnistavat sen aiheuttaman epämiellyttävän tunteen. Subjektiivisesta kokemuksesta huolimatta maskin käyttö ei kuitenkaan oleellisesti vaikuta kaasujenvaihtoon levossa eikä rasituksessa – ei terveillä koehenkilöillä eikä edes vaikeaa keuhkoahtaumatautia sairastavilla, hän sanoo Duodecimissa.

Naukkarisen mukaan kyseessä on subjektiivinen kokemus hengitysvaikeudesta, joka selittyy neurologisilla (kasvojen hyvin lämpöherkät alueet viestivät aivoille lämpimämmästä hengitysilmasta) ja psykologisilla (maskin aiheuttama ahtaan paikan kammo, yleinen ahdistus) mekanismeilla.

– Maskeja koskeva toinen paradoksi liittyy niiden läpäisevyyteen: jotkut väittävät, että maskit eivät estä tartuttavien aerosolien läpäisyä, mutta samanaikaisesti ne estävät kaasujenvaihdon. Asiahan ei voi olla sekä että, hän huomauttaa.

Moni argumentoi maskeja vastaan myös sillä, että tautitilanne ei ole olennaisesti parantunut maissa, joissa maskipakko on ollut voimassa jo pitkään.

– Hyvässä tautitilanteessa on houkuttelevaa väittää ehkäiseviä toimia ylimitoitetuiksi, maskeja ja rajoituksia turhiksi. Varoittavia esimerkkejä hyvänkin tautitilanteen nopeasta roihahtamisesta kuitenkin löytyy ympäri maailmaa. Olkaamme siis kaikki tietoisia tästä viimeisestä paradoksista, tehkäämme kaikki oikein ja iloitkaamme, kun mitään ei tapahdukaan, hän vastaa.

LUE LISÄÄ UUTISIA: