Lievän ja kohtalaisen koronainfektion hoitoon kehitetty Pfizerin antiviruslääke Paxlovid sai Euroopassa ja Yhdysvalloissa hätäkäyttöoikeuden joulukuussa. Ema arvioi paraikaa, voiko lääkkeelle myöntää ehdollisen myyntiluvan Euroopassa.

Paxlovidilla (ritonaviiri-nirmatrelviiri) on yhteisvaikutuksia monien yleisesti käytettyjen lääkkeiden kanssa. Hoito annetaan kahtena nirmatrelviiritablettina ja yhtenä ritonaviiritablettina yhdessä kahdesti päivässä viiden päivän ajan.

Perehtyessään Paxlovidin pakkausselosteeseen amerikkalainen kardiologi Anthony Pearson havahtui siihen, että suuri osa hänen sydänpotilaistaan käyttää juuri niitä lääkkeitä, joiden yhteisvaikutuksista koronalääkkeen kanssa varoitetaan.

Pearson kirjoitti alkuviikosta siitä jutun Medpage Today -lehteen.

”Verenpainetautia, sepelvaltimotautia, sydämen eteisvärinää ja hyperlipidemiaa sairastavien on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, mitä tämän koronalääkkeen käyttäminen heille merkitsee”, Pearson sanoo.

Hänen mukaansa monet sydän- ja verisuonipotilaista saattavat joutua keskeyttämään tai muuttamaan lääkitystään koronalääkekuurin ajaksi.

”Heidän täytyy myös seurata tiiviisti verenpainettaan ja sydämen sykkeitään ollessaan Paxlovid-kuurilla.”

”Onneksi statiinilääkkeiden käytön väliaikaisesta keskeyttämisestä ei ole välitöntä vaaraa.”

Pearson muistuttaa, että Paxlovidin ritonaviiri kuuluu CYP3A-entsyymin estäjiin. Monien sydänsairauksissa tarvittavien lääkeaineiden toimivuus on kuitenkin vahvasti riippuvainen CYP3A-entsyymistä, esimerkkinä ranolatsiini, amiodaroni, dronedaroni, flekainidi, propafenoni ja kinidiini.

Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA listaa myös joukon statiinilääkkeitä, joilla on yhteisvaikutusta Paxlovidin vaikuttavien aineiden kanssa.

”Onneksi näiden statiinilääkkeiden käytön väliaikaisesta keskeyttämisestä ei ole välitöntä vaaraa, joten olen neuvonut potilaitani panemaan nämä neljä statiinilääkettä tauolle heti, jos heillä todetaan covid-19-infektio. Neuvoni on, että statiinilääkitystä jatketaan seitsemän päivän kuluttua rinonaviiri-nirmatreviiri-kuurin päätyttyä”, Pearson sanoo.

Hänen mainitsevansa neljä statiinilääkettä ovat lovastatiini, simvastatiini, atorvastatiini ja rosuvastatiini.