Kapesitabiinin, suun kautta annosteltavan sytostaatin, liittäminen rintasyöpäleikkauksen jälkeiseen solunsalpaajahoitoon pidentää elinaikaa, todetaan pääosin Suomessa tehdyssä

. Tulokset julkaistiin tuoreeltaan arvostetussa Journal of Clinical Oncology -tiedelehdessä.

Tutkimuksen mukaan kapesitabiinia saaneiden naisten kuolleisuus väheni 15 vuotta kestäneen seurannan aikana 19 prosenttia verrattuna naisiin, jotka saivat pelkästään tavanomaista solunsalpaajahoitoa. Hoidon teho parani erityisesti niillä naisilla, joiden rintasyövässä ei ollut estrogeenireseptoreja eikä syövässä HER2-rakenteita.

Euroopan lääkevirasto Ema on hyväksynyt kapesitabiinin paksusuolisyövän, pitkälle edenneen mahalaukun syövän sekä paikallisesti edenneen ja levinneen rintasyövän hoitoon.

Satunnaistettuun FinXX-tutkimukseen osallistui yhteensä 1 500 paikalliseen rintasyöpään sairastunutta naista Suomessa ja Ruotsissa. Tutkimushoidot annettiin vuosina 2004–2007. Tutkimuksen toimeksiantajana oli Suomen Rintasyöpäryhmä ry, joka laatii rintasyövän diagnostiikka- ja hoitosuosituksia ja toteuttaa rintasyöpätutkimuksia.

”Kaikkia tutkimukseen osallistuneita pystyttiin seuraamaan pitkään hoidon jälkeen. Tutkimustulokset ovat vakuuttavia. Analyysin päätemuuttuja on täysin yksiselitteinen, onko potilas elossa vai ei”, sanoo tutkimuksen päätutkija, professori Heikki Joensuu Husin Syöpäkeskuksesta ja Helsingin yliopistosta tiedotteessa.

Lääke on erityisen tehokas kolmoisnegatiivisessa rintasyövän alatyypissä

FinXX-tutkimuksessa on jo aiemmin havaittu, että kapesitabiini myös hidastaa syövän uusiutumista. Kapesitabiinin liittämisen tavanomaiseen solunsalpaajahoitoon, johon kuului muita sytostaatteja (doketakseli, epirubisiini ja syklofosfamidi) todettiin olevan kohtuullisen hyvin siedettyä.

”Kapesitabiinia sisältävä solunsalpaajahoito on hyvä vaihtoehto, kun harkitaan leikkauksen liitännäishoidon antamista niille potilaille, joiden syöpä ei ilmennä estrogeenireseptoreja ja joiden syöpä on HER2-negatiivinen eli kolmoisnegatiivisessa rintasyövän alatyypissä”, toteaa Husin Syöpäkeskuksen toimialajohtaja Johanna Mattson.

Lue seuraavaksi: