Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus kertoo liittyneensä valtakunnallisten Kanta-palveluiden kuva-aineistojen arkistoon loppuvuodesta 2020.

Mikäli potilas on antanut luvan, pystyvät arkistoa hyödyntävät terveydenhuollon organisaatiot jakamaan kuva-aineistoja keskenään päällekkäisten kuvantamisten välttämiseksi.

Arkiston ansiosta kuvia ei myöskään tarvitse lähetellä erikseen organisaatiosta toiseen. Lisäksi potilas pääsee näkemään itseään koskevat tutkimuslausunnot Omakanta-palvelusta.

Kuva-aineistoja ovat muun muassa röntgen-, magneetti- ja ultraäänitutkimukset sekä niihin liittyvät lausunnot, merkinnät ja pyynnöt. Arkisto on Kelan ja THL:n tuottama palvelu.

Husin lisäksi Kanta-palveluiden kuva-arkistoa käyttävät kuusi muuta sairaanhoitopiiriä (Etelä-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit sekä Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymät). Yksityisistä toimijoista mukana on Suomen Terveystalo.

Lue lisää: