Tästä on pitkään puhuttu, ja nyt se on täällä.

Jokaista suomalaista palvelevaan Kansalliseen terveysarkistoon eli Kantaan voi jatkossa itse tallettaa hyvinvointitietojaan esimerkiksi kännykän sovelluksella.

Tulevaisuudessa kansalaiset voivat tätä kautta välittää esimerkiksi tietoja verenpaineistaan tai liikuntasuoritteistaan myös suoraan lääkärilleen.

Omakanta-palveluun on hyvinvointitietoja varten varattu niin sanottu Omatietovaranto.

Sinne voi tallettaa myös perinteisesti paperilla vastaanotolle viedyt seurantatulokset, kuten verensokerin tai hengitystiheyden ilman asiakkaan käyntiä.

Lääkärien ja hoitajien näkökulmasta palvelu on työkalu, joka mahdollistaa pitkäaikaissairauksien ajantasaisen hoidon.

Omatietovarannon on tarkoitus palvella myös sovellusten kehittämistä.

Sen on tarkoitus toimia ympäristönä, jossa pienetkin sovellusten kehittäjät voivat testata tuotteitaan ilmaiseksi. Palveluun liitettävien sovellusten on kuitenkin täytettävä tietoturvavaatimukset.

Sovellustoimittajat voivat ilmoittautua hyväksyntätestaukseen vuoden 2018 alusta, mutta jo nyt Omatietovaranto tarjoaa sovellusten kehittäjille kansallisen tietosisällön ja testiympäristöt.

Ensimmäisiä Omatietovarantoa hyödyntäviä hyvinvointisovelluksia kehitetään kuntayhteistyössä ODA-hankkeessa ja yliopistosairaaloiden yhteisessä Virtuaalisairaala-hankkeessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti tänään suunnittelukilpailun sovellusten kehittäjille.

Kilpailussa haetaan kehittäjiä uudenlaisille terveys- ja hyvinvointisovelluksille, jotka parantavat ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja edistävät hyvinvointia hyödyntäen Omatietovarantoa.

Asiasta lisää Kelan tiedotteessa täällä.

Kilpailu on käynnissä 26.1.2018 asti. Voittajille on luvassa rahapalkinto.

Kilpailuun liittyvä hankintailmoitus on julkaistu EU:n TED tietokannassa ja varsinainen kilpailukutsu julkaistaan sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla..

STM järjesti tänään aamupäivällä startup-yrityksille, sovellusten tekijöille sekä terveys- ja hyvinvointipalvelujen tuottajille Slushin oheistapahtuman innoittaakseen näitä uusien sähköisten terveys- ja hyvinvointipalvelujen synnyttämiseen sote-uudistuksen hengessä.

Tilaisuudessa STM, Kela ja THL kertoivat lisää Omatietovarannosta ja vastasivat kehittäjien kysymyksiin.