Koivikkosäätiön ylläpitämä saattohoitokoti Koivikko ja Kanta-Hämeen keskussairaalan palliatiivinen poliklinikka muodostavat yhteistyösopimuksella uuden palliatiivisen keskuksen.

”Yhteistyön tiivistäminen turvaa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon asemaa ja tiivistää alueen asiantuntijoiden yhteistyötä vakavasti sairastuneiden potilaiden hoidossa ja heidän läheistensä tukemisessa”, kertoo Koivikkosäätiön toimitusjohtaja Riikka Grå tiedotteessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaisesti Kanta-Hämeen palliatiiviseen keskukseen sopimusyhteistyön alettua kuuluvat KHKS:n palliatiivinen poliklinikka ja Koivikkokotisäätiön saattohoitokoti. Kehittyviä palliatiivisen keskuksen osia ovat kotisairaalatoiminta ja palliatiivista hoitoa konsultoiva tiimi.

Lisäksi palliatiivinen keskus osallistuu alan kehittämiseen, opetukseen ja koulutukseen. Palliatiivisen keskuksen toimijat tarjoavat apua myös perustason saattohoitoa toteuttaville tahoille. Potilaat tulevat palliatiivisen keskuksen yksiköihin lääkärin lähetteen tai konsultaation perusteella.

”Keskussairaalan palliatiivinen poliklinikka tarjoaa palliatiivisen hoidon vastaanottoja ja osastokonsultaatioita sairaalassa. Poliklinikan hoitoon voi tulla jo perussairauden jarruttamiseen tähtäävän hoidon aikana, tai viimeistään, kun on tehty palliatiivinen hoitolinjaus eli päätetty keskittyä oireenmukaiseen hoitoon”, KHKS:n palliatiivisen poliklinikan osastonylilääkäri Nina Hanni sanoo.

Tärkeä osa hoitoa on elämän loppuvaiheen ennakoivan hoitosuunnitelman tekeminen yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa.

”Poliklinikalta luodaan yhteys potilaan tarpeiden mukaiseen jatkohoitotahoon.”

Suunnitteilla uusi rakennus saattohoitokodille

Koivikkosäätiön ylläpitämä Koivikko-koti on yksi Suomen kolmesta säätiöpohjaisesta palliatiivisesta erityisyksiköstä ja saattohoitokodista. Koivikkosäätiön tavoitteena on edistää, ylläpitää ja kehittää parantumattomasti sairaiden henkilöiden elämän loppuvaiheen palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa.

Koivikkokodissa kivunhallintaan ja muiden oireiden hoitoon kiinnitetään erityistä huomiota. Psykososiaalinen tuki ja potilaan läheisten huomiointi ovat tärkeä osa hoitokokonaisuutta.

Koivikkosäätiön talous perustuu hoitomaksuihin ja yksityisiltä ja yrityksiltä saatuihin lahjoituksiin. Koivikkosäätiö ohjaa tällä hetkellä lahjoitusvaroja uuden saattohoitoon suunnitellun kiinteistön rakennuttamiseen lähemmäs tulevaa Assi-sairaalaa.

Sopimusyhteistyön myötä vahvistetaan Koivikko-kodin sidosyksikköasema KHSHP:n kanssa. Sairaanhoitopiiriin ja Koivikkosäätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäseneksi tulee sairaanhoitopiirin edustaja. Sopimuksen myötä erityistason palliatiivisen hoidon järjestämistehtävä siirtyy kunnilta sairaanhoitopiirille ja tulevaisuudessa hyvinvointialueelle.

”Olennaista väestön näkökulmasta on, että tämän yhteistyön kautta jatkossa kaikille kantahämäläisille palliatiivisen poliklinikan ja Koivikko-kodin palveluita tarjotaan yhdenvertaisin perustein, silloin kun niitä tarvitaan, tiivistää KHSHP:n johtaja Seppo Ranta.

Lue seuraavaksi: