Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron uhreista tulee selvyyttä asteittain. Joukkoon näyttää kuuluvan myös 15 aikuispsykiatrian potilasta Kanta-Hämeen keskussairaalasta.

– Aiempi tieto tietomurron ajankohdasta on tarkentunut siten, että potilastiedot ovat voineet vaarantua maaliskuun loppuun 2019 saakka, kerrotaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Vastaamon sopimusten voimassaoloaikana, vuodesta 2017 lähtien, Kanta-Hämeen keskussairaala on tehnyt maksusitoumuksia yhteensä 30 aikuispsykiatrian potilaalle. Näistä 15 on ollut voimassa ajalla ennen maaliskuun loppua 2019.

Sairaanhoitopiiri on lähettänyt nyt tiistaina 27. lokakuuta näille potilaille kirjeen, jossa heitä informoidaan tilanteesta.

Sairaanhoitopiiri haluaa selvittää myös muiden palveluntuottajiensa tietoturvan asianmukaisuuden.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri kertoo keskeyttäneensä maksusitoumusten antamisen Vastaamolle ja pyytänyt yhtiöltä yksityiskohtaista selvitystä asiasta.

Keskussairaala ottaa yhteyttä potilaisiin, joilla on tällä hetkellä terapia kesken Vastaamossa. Näille potilaille etsitään toinen palveluntuottaja.

Jos potilas edelleen haluaa pysyä Vastaamon asiakkaana, sairaanhoitopiirin pitää ensin arvioida, täyttääkö Vastaamon toiminta tällä hetkellä tietoturvavaatimukset.

Sairaanhoitopiiri haluaa selvittää myös muiden palveluntuottajiensa tietoturvan asianmukaisuuden.

– Selvitämme ensin, kuinka tämä auditointi olisi järkevintä suorittaa ja kysymme mukaan ainakin myös erityisvastuualueemme muita sairaanhoitopiirejä, kertoo johtajaylilääkäri Sally Järvelä tiedotteessa.