Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johto esittää hallitukselleen, että tulevaisuuden Ahveniston sairaalan eli Assin konsepti arvioitaisiin uudelleen.

Johto toivoo, että osana tulevaa kokonaisuutta voidaan tarkastella myös nykyisen kiinteistön parhaimmassa kunnossa olevan C-rakennuksen hyödyntämistä.

C-rakennuksessa toimii nykyisin sairaala-apteekki, ravintokeskus, apuvälinekeskus, obduktioyksikkö, teknisen yksikön tilat, työterveyshuollon tilat sekä hallintotiloja. Rakennus on peruskorjattu vuonna 2014 valmistuneessa remontissa. Jos sen jatkohyödyntäminen osoittautuu tarkemmassa laskennassa kannattavaksi, se yhdistettäisiin uudisrakennusosaan tunneliyhteydellä.

– Haemme nyt hallitukseltamme ja valtuustoltamme mandaattia arvioida kokonaisuutta uudelleen, jotta voisimme täyttää aiemmin asetut toiminnalliset tavoitteet määritetyssä kustannusraamissa, KHSHP:n johtaja Seppo Ranta sanoo.

Hankkeen budjetissa pysymiseksi on jo suunnittelun edetessä tilaohjelmasta vähennetty erilaisin toimenpitein yhteensä 3 400 hyötyneliötä.

– Kustannustavoitteeseen pääseminen on kuitenkin vienyt suunnitteluaikaa oletettua enemmän, ja arviointi C-rakennuksen hyödyntämisen osalta vie sitä lisää. Allianssin näkemyksen mukaan kehitysvaihe saataisiin päätökseen toukokuussa 2020, kun alkuperäinen aikataulu oli joulukuussa 2019, Ranta kertoo.

KHSHP:n luottamuselimet voisivat uuden aikataulun mukaan päättää valmiiden suunnitelmien ja kustannusarvion pohjalta toteutumisvaiheeseen siirtymisestä kesäkuussa 2020.

Rannan mukaan puolen vuoden viivästys aikataulussa antaa suunnittelun osalta aikaa myös sopeutua mahdollisesti käynnissä olevissa hallitusneuvotteluissa syntyvään sote-ratkaisuun.

– Lisäksi nykyisen kiinteistön tasearvoihin liittyviin kirjanpidollisiin asioihin on joka tapauksessa löydettävä yhdessä jäsenkuntien kanssa ratkaisut, jos nykyisestä kiinteistöstä luovutaan joiltain osin tai kokonaan.