THL ja Kela etsivät sosiaalihuollon organisaatioita testaamaan ensi vuonna käyttöön otettavia Kanta-palvelujen uusia toiminnallisuuksia.

Kanta-arkistoon liittyy nyt syksyllä lisää tahoja, uusimpana tänään liittymisensä julkistanut yksityinen optikkoketju Specsavers.

Specsaversilla näöntutkimuksessa käydessä tiedot asiakkaan näön tilasta ja esimeriksi optikkojen tekemät näöntutkimukset ja havainnot silmäpohjakuvista siirtyvät potilaan katseltaviksi Omakantaan, mikä helpottaa myös optikkojen ja silmälääkärien välistä yhteistyötä.

– Silmälääkärinä hyödyn siitä, että saan potilaan terveydentilasta ja näöstä mahdollisimman kattavan kuvan. On myös potilaan etu, kun aiemmat tutkimukset ja niiden tulokset ovat tiedossa, eikä tilannetta tarvitse lähteä selvittelemään ilman taustatietoja, toteaa Mikkelin Specsaversilla vastaanottoa pitävä silmälääkäri Jukka Hietala.

Ensi vuonna Kanta-palvelu muuttuu jälleen.

Tänä syksynä etenee ripeästi myös sosiaalihuollon palvelunantajien liittyminen Kanta-palveluihin.

Sosiaalihuollossa Kanta-palveluja on käytetty vapaaehtoisesti vuodesta 2018, ja kuluvan vuoden loppuun mennessä ennakoidaan lähes 80 organisaation tallentavan sosiaalihuollossa syntyviä asiakirjoja ja asiakastietoja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon, arvioi Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos.

Sosiaalihuollon tietosisältöjen liittyminen Kantaan avaa asiakkaille uudenlaisen mahdollisuuden osallistua omien sosiaalihuollon asioidensa hoitamiseen.

Kanta-palvelut ovat muutenkin avainasemassa palvelujärjestelmän vaikuttavuuden, tehokkuuden ja tasa-arvoisuuden parantamisessa. Sosiaalihuollon muiden ammattilaisten tuottamat kirjaukset ovat Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston avulla työssä reaaliaikaisesti saatavilla.

Ensi vuonna Kanta-palvelu muuttuu jälleen. Sosiaalihuollon puolella otetaan käyttöön merkittävä määrä uusia toiminnallisuuksia:

* Rekisterinkäyttöoikeus. Palvelun tuottajille voidaan antaa rekisterin käyttöoikeus palvelun järjestäjän asiakastietoihin, mikä mahdollistaa myös asiakastiedon tallentamisen järjestäjän lukuun.

* Omakannassa omien asiakastietojen katselu sekä puolesta-asiointi.

* Yhteinen asia -toiminto. Yhteisen asian avulla voidaan laatia usean henkilön yhteisiä asiakirjoja esimerkiksi perheille.

* Asiakaskertomusmerkintöjen arkistoiminen rakenteisessa muodossa (ei enää pdf).

* Sosiaalihuollon ammattilaisten työtä helpotetaan palvelunäkymän avulla, joko kokoaa asiakkaan palvelujen kokonaistilanteen.

* Lisäksi tietojen sujuvampaa ja turvallisempaa käyttöä parantavia toiminnallisuuksia on lukuisia, kuten turvakiellon alaisten tietojen käsittelyn tarkennus ja ammattilaisen sähköinen allekirjoitus.

THL ja Kela etsivät pilottiorganisaatioita testaamaan näitä uusia toiminnallisuuksia. Vastalahjaksi pilottiin mukaan lähteville organisaatiolle taataan käyttöönoton tukea ja ohjausta määrittelyjen soveltamiseen ja IT-toteutusten kehittämiseen.

Pilottiin ilmoittautumisia vastaanotetaan lokakuuhun asti sähköpostitse osoitteessa sostiedonhallinta@thl.fi. Samasta osoitteesta saa asiasta lisätietoja.

Lue myös:

Apteekkari: "Omakannan markkinointi on retuperällä" (MU 11.1.2019)

Sosiaalihuollon palvelut mukaan Kanta-palveluihin – Palvelunäkymä kokoaa asiakkaan palvelujen kokonaistilanteen (MU 21.8.2019)

Potilastiedot eivät kulje Husin ja Kanta-palveluiden välillä (MU 4.4.2019)