Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi Kansallisen syöpäkeskuksen (The Finnish Cancer Center, FICAN) johtajan viran perustamisen Husiin. Virka on määräaikainen, toimikauden kestäessä viisi vuotta.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven mukaan hakuilmoitus yritetään saada auki mahdollisimman pian.

– Sellaisellakin ajatuksella leikitään, että se pantaisiin heti auki ja annettaisiin vähän pitempi hakuaika. Siinä on ajatuksena myös kansainvälinen haku eli katsotaan, saataisiinko houkuteltua Suomeen joku syöpäalan huippu, mikä voisi olla monella tapaa kansallinen etu, Mäkijärvi sanoo.

Sopimus Kansallisen syöpäkeskuksen ja sen koordinoivan yksikön perustamisesta allekirjoitettiin jo syksyllä 2019. Sopijaosapuolina ovat sairaanhoitopiirit sekä viisi yliopistoa, joissa on lääketieteellinen tiedekunta.

Kansallisen syöpäkeskuksen päätavoitteena on yhtenäistää syövän hoidon kokonaisuutta sekä kehittää ja tehostaa syövän ehkäisyä, diagnostiikkaa, hoitoa ja tutkimusta sekä kuntoutusta. Husiin sijoitetun koordinoivan yksikön tehtävänä on yhteisten, kansallisten päätösten hallinnointi ja toimeenpano. Kansallinen syöpäkeskus muodostuu viidestä alueellisesta syöpäkeskuksesta ja niitä koordinoivasta yksiköstä.

Yliopistosairaanhoitopiirit ja mukana olevat yliopistot osallistuvat myös Kansallisen syöpäkeskukseen rahoitukseen.

– Lisäksi on ollut ajatuksena, että STM:stä saataisiin starttirahaa muutama satatuhatta euroa. Viimeisimmän tiedon mukaan se olisi ihan lähiaikoina päätöksessä, mutta kyllä toiminta käynnistyy osakkaiden rahoituksellakin, Mäkijärvi sanoo.

Syöpäkeskuksen perustaminen on osa Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian toimeenpanoa.

Lue myös: