Suomalaisen neurotieteen osaamisen kokoava valtakunnallinen yhteistyöverkosto alkaa pian hahmottua.

Kansallisen neurokeskuksen tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä kliinisen ja perustutkimuksen, tieteenalojen, yliopistojen ja yliopistollisten sairaaloiden välillä. Samoin se pyrkii avaamaan mahdollisuuksia yritysyhteistyölle ja kaupallistamiselle.

Yhteistyöverkostoa koordinoi Itä-Suomen yliopisto, joka on nyt kutsunut koolle valmistelevan työryhmän suunnittelemaan neurokeskuksen perustamista, toimintamallia ja toimintaa. Neurokeskuksen toimintaa on tarkoitus myös pilotoida.

Suomessa on olemassa laajaa ja kansainvälisesti merkittävää osaamista etenkin neurotieteiden perustutkimuksessa, diagnostiikassa ja terveysteknologiassa.

Selkeästi organisoituneella neuroalan osaamiskeskittymällä halutaan varmistaa, että Suomi säilyttää asemansa neurotieteen kehityksen kärjessä.

Aivosairauksien aiheuttamat kustannukset kasvavat koko ajan erityisesti maissa, joissa väestö vähenee. Suomessa ja muissa länsimaissa aivosairaudet aiheuttavat neljä kertaa suuremman menoerän kuin syöpä- ja sydän- ja verisuonisairaudet.

Merkittävyytensä vuoksi neurotieteet ovatkin kansainvälisten lääke- ja teknologiayritysten kehitystyön ja investoinnin kohteena.

Kansallisen neurokeskuksen valmistelemiseksi, koordinoimiseksi ja toiminnan aloittamiseksi on saatu opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta Myös sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat sitoutuneet rahoittamaan valmistelutyötä.