Kansallisen neurokeskuksen valmisteluvaiheen johtajaksi on valittu lääketieteen tohtori, erikoislääkäri, dosentti Mikael von und zu Fraunberg.

Johtajan paikkaa haki kahdeksan henkilöä.

Mikael von und zu Fraunberg on suorittanut neljä ylempää korkeakoulututkintoa ja on lisäksi lääketieteen tohtori, neurokirurgian erikoislääkäri ja neurokirurgian dosentti. Hän on ollut perustamassa Itä-Suomen biopankkia tieteellisen toimikunnan jäsenenä ja toiminut biopankkien BBMRI-verkostossa Kuopion edustajana.

Fraunberg on työskennellyt vuodesta 2006 alkaen apulaisylilääkärinä Kuopion yliopistollisen sairaalan neurokirurgian klinikassa.

Valmisteluvaiheen koordinaattoriksi on valittu filosofian tohtori Merja Jaronen.

Jaronen on työskennellyt vuodesta 2016 alkaen tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopiston A.I. Virtanen -instituutissa ja sitä ennen noin 2,5 vuotta tutkijatohtorina Brigham and Women’s Hospitalissa ja Harvard Medical Schoolissa USA:ssa.

Kansallisen neurokeskuksen valmisteluvaihe alkoi viime vuoden marraskuussa ja se päättyy 31.12.2019. Valmistelua koordinoi Itä-Suomen yliopisto.

Kansallisen neurokeskuksen valmistelua ohjaava työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 16. tammikuuta Kuopiossa.

Valmisteluvaiheessa hiotaan kansallisen neurokeskuksen toimintakonseptia ja toteutetaan kliinisen tutkimuksen ja hoidon pilottihankkeita. Pilottihankkeilla vahvistetaan yhteistyötä kliinisen ja perustutkimuksen, eri tieteenalojen, yliopistojen ja yliopistollisten sairaaloiden välillä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmien välillä.