Vaikean munuaistaudin varhaista tunnistamista ja hoitoa pyritään parantamaan juuri valmistuneella kansallisella strategialla. Tavoite on myös pyrkiä ohjaamaan entistä enemmän potilaita kotidialyysiin ja munuaisensiirtoon.

Oikeilla hoitoratkaisuilla voidaan sekä parantaa potilaiden elämänlaatua ja eliniän ennustetta että vähentää hoidosta aiheutuvia yhteiskunnallisia kustannuksia.

Strategiaa ovat olleet laatimassa munuaislääkäreitä edustavan Suomen Nefrologiyhdistys ry:n asettama työryhmä, Munuaistautialan sairaanhoitohenkilöstö ry sekä potilaita edustava Munuais- ja maksaliitto ry.

Digitaalisten ratkaisujen käyttöä tulee parantaa

Uudessa strategiassa esitetään selkeä hoitopolku perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon sekä korostetaan korvaushoidon ja oireenmukaisen hoidon päätösten kirjaamista ja niihin liittyvien sähköisten seurantajärjestelmien kehittämistä.

Strategian päämääränä on potilaskeskeinen toiminta, jossa potilasta ja hänen läheisiään informoidaan hyvissä ajoin ja hoitoratkaisut tehdään yhdessä asiantuntijoiden avustamana. Tätä varten tulee parantaa jo olemassa olevien digitaalisten ratkaisujen käyttöä.

Tavoitteena on lähes kaksinkertaistaa kotidialyysissä olevien määrä ja ohjata mahdollisimman moni munuaisensiirtoon nykyistä aikaisemmin vuoteen 2025 mennessä. Tähän pyritään korostamalla potilaiden seurantaa ja suunnitelmallista korvaushoidon aloitusta.

Samalla kehitetään oireenmukaista hoitoa ja siihen liittyvää yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.

Tätä varten on kehitettävä Suomen munuaistautirekisterin toimintaa ja varmistettava sen rahoitus.

Strategian toteutumista seuraamaan perustetaan moniammatillinen työryhmä. Tärkeää on myös strategian huomiointi ja sen tulosten seuranta tulevilla sote-alueilla.

”Kotidialyysin kulut kohtuuttomat”

Suomen Nefrologiyhdistyksen mukaan muutoksia todella tarvitaan.

Yhdistyksen mukaan esimerkiksi oireenmukaista hoitoa saavien potilaiden hoitoketjuihin tarvitaan selkeää hoitovastuun määrittelyä, ja potilaiden opastus ja tutkimukset aiheuttavat paineita erikoissairaanhoidossa. Potilaalle taas kotidialyysistä aiheutuvat kulut ovat kohtuuttomat sairaalahoitoihin verrattuna, Nefrologiyhdistys sanoo tiedotteessa.

Lue lisää: