Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Itä-Suomen yliopistolle 800 000 euroa valtionavustusta kansallisen neurokeskuksen perustamisvaiheen valmisteluun.

Kansallisen neurokeskuksen ydintehtävänä tulee olemaan Suomessa työskentelevien neurotieteilijöiden verkostoitumisen edistäminen sekä parempien yhteistyömallien syntymisen edestauttaminen. Keskuksen tehtävä on niin ikään edistää alan tutkimusta ja innovaatiotoimintaa, aivoterveyttä sekä aivosairauksien hoitojen laatua ja kustannusvaikuttavuutta.

Kansallisen neurokeskuksen valmistelua on koordinoitu yhdessä eri toimijoiden ja alueiden kanssa muub muassa eri sairaanhoitopiirien ja yliopistojen kesken. Valmistelussa on priorisoitu keskeisimmät lähitulevaisuuden tavoitteet.

Kansallinen neurokeskus tarjoaa yhden luukun neurotieteen suomalaiseen tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatioihin. Neurokeskus edistää myös datan saatavuutta ja käytettävyyttä. Kansalaisten näkökulmasta neurokeskus vauhdittaa uusien hoitomuotojen kehittämistyötä ja edesauttaa muun muassa aivosairauksien varhaisempaa diagnostiikkaa.

Kansallinen neurokeskus on yksi osaamiskeskittymistä, joita Suomeen on syntynyt tai on rakentumassa osana terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Muita keskittymiä ovat kansallinen syöpäkeskus, genomikeskus ja lääkekehityskeskus.

Näiden osaamiskeskittymien perustamista ja käynnistymistä sekä julkisten biopankkien toimintojen yhtenäistämistä tuetaan yli hallituskausien yhteensä lähes 30 miljoonalla eurolla.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.