Kansallinen Neurokeskus on julkaissut tutkijatietokannan.

Tietokannassa on yli 1000 neurotieteen eri aloilla työskentelevän tutkijan tiedot, kuten isäntäorganisaatio, tutkimusaihe ja erityisosaaminen.

Tiedot on kerätty haastatteluilla, kyselylomakkeilla sekä käyttäen hyväksi julkisia tietolähteitä.

Tietokannan tavoitteena on tuoda näkyväksi Suomessa tehtävää neurotieteiden tutkimusta sekä helpottaa uusien yhteistyökumppaneiden löytämistä. Suomessa tehdään kansainvälisesti korkealaatuista ja monialaista neurotieteiden tutkimusta.

”Neurotieteen tutkijoiden kokoaminen yhteen tietokantaan nähtiin tärkeänä tavoitteena jo Kansallisen neurokeskuksen valmisteluvaiheessa. Tietokannan toivotaan lisäävän edelleen yhteistyötä ja vahvistavan yhteisöllisyyttä neurotieteilijöiden parissa”, sanoo Kansallisen Neurokeskuksen johtaja Mikael von und zu Fraunberg tiedotteessa.

Kansallinen neurokeskus on neurotieteen tutkimuksen yhteistyöverkosto, jossa on mukana seitsemän yliopistoa ja viisi sairaanhoitopiiriä. Keskusta koordinoi Itä-Suomen yliopisto. Osaaamisverkoston tavoitteena on lisätä yhteistyötä yliopisto-, sairaala- ja yritysmaailmojen välille sekä tehdä suomalaista neurotiedettä kansainvälisesti näkyväksi.

Tietokanta on julkaistu osoitteissa www.neurocenterfinland.fi/tutkijahaku ja www.neurocenterfinland.fi/researcherdatabase.